Rozdíl mezi okupací 1939 a 1968? Od nacistických kolaborantů jsme se očistili. Ale přesně to samé tvrdíme celou dobu: bolševici převlékli kabáty a infiltrovali se až do NATO a Bruselu. Upřímně děkujeme!

 

Kdo z nás dělá idioty? I když marně...

PŘÍSAHA VOJÁKA

Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

Tak přísahám!

 

"Mnozí glosátoři společenského dění vyjádřili podiv nad pozorností, které se dostalo padesátému výročí invaze vojsk Sovětského svazu a většiny jeho satelitů ve srovnání s pozorností, které se dostalo výročí německé okupace v roce 1939. Ačkoli byla německá okupace a následný režim, který zde až do roku 1945 vládnul, zřejmě nejtragičtější etapou českých dějin, je takový rozdíl v akcentech celkem pochopitelný," píše Aleš Rozehnal na velké propagaci opilce Šafra na FORUM 24. 

Zde je důkaz

 

A soudruh generál je kde? No přece v... NATO! Právě převzal Kříž obrany státu.

 

I my dlouhodobě tvrdíme, že špína by se neměla promíjet a gauneři z dob KSČ by neměli zasahovat do ekonomiky, natož do politiky. A že tím, kdo toto umožnil, byl většinou často opilý Václav Havel stejně jako Boris Jelcin.

" Zatímco události z roku 1939 jsou sice tragickou, ale přece jen minulostí, události roku 1968 mají přesah do dnešní doby. Mnoho současných politiků totiž začalo svoji kariéru právě v rámci režimu nastoleného sovětskou okupací prostřednictvím kolaborace s tímto režimem a někteří z nich se k tomuto systému dokonce otevřeně hlásí," napsal dále Aleš Rozehnal.

 Bolševický generál Petr Pavel skládal věrnost Varšavské smlouvě a  kterou ukončil v roce 1983. Následně se v letech 1988–1991 vzdělával na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně 

 

Kdo jsou skuteční křiváci a politické zrůdy si může Česká televize a její média jako FORUM 24 odpovědět sami. My to víme. A dnes již i Šafr, Rozehnal a FORUM 24. Děkujeme že jste konečně s námi...