Žádost o prošetření: může veřejnoprávní Česká televize manipulovat s veřejným míněním sousedního státu v období voleb? Pokud se podezření prokáže jako oprávněné, měl by okamžitě odstoupit generální ředitel Dvořák a všichni, kteří se na ovlivnění voleb na Slovensku podíleli a veřejnoprávní Česká televize by měla být tvrdě potrestána!

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání                                                  

 

Věc: Hrubé ovlivnění demokratických voleb na Slovensku veřejnoprávní Českou televizí

 

Domnívám se, Česká televize velice, velice hrubě ovlivnila stávající volby na Slovensku, kdy je Českou televizí vyloženě adorována jedna kandidátka jménem Zuzana Čaputová a tím Česká televize zmanipulovala kampaň před prvním, nyní i před druhým kolem prezidentských voleb.

 

Kde se vzalo podezření?

Rozsah vysílacího času a možnosti se přikrášlovat bez oponentů, kdy Zuzana Čaputová dostávala formou Public relations prostor v České televizi a která má dosah až na 2,5 milionu Slováků. (žijící v ČR, pracující v ČR, migrující v ČR + přeshraniční přesah).

Žádám radu RRTV, aby si vyžádala vysílací čas pro Čaputovou před prvním kolem stejně tak jako vysílací čas pro tutéž kandidátku před druhým kolem. A žádám, aby se totéž udělalo u všech kandidátů na slovenského prezidenta.

Naposledy před zasláním stížnosti: 21.3.2019 Interview 24 se Zuzanou Tvarůžkovou

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/219411058040321

 

V případě prokázání podezření

Žádám, aby byl okamžitě odvolán generální ředitel Dvořák, který o zmanipulování voleb musel vědět. Žádám, aby byly vyvozeny tvrdé postihy pro ty, kteří se této manipulace zúčastnili a opustili Českou televizi. Žádám, aby případné ztráty nesli ti, kteří manipulativní Public relations vymysleli a prováděli a nikoliv daňový poplatník!

Toto (prokáže li se) flagrantní zasahování do sousedního státu je zásahem do demokratických voleb a nelze ho absolutně tolerovat.

Dosah České televize může ovlivnit až polovinu slovenských voličů. V prvním kole není známo, že by stejný prostor dostali všichni kandidáti jako kandidátka Čaputová. Dokonce není známo, že by Česká televize byla nestranná ke všem kandidátům. Zatímco někteří (viz Kotleba) byli dehonestováni, aniž měli možnost obhajoby, Čaputová je vyloženě favorizována a adorována. Podezření z manipulace voleb odvozuji i z toho, že všichni kandidáti na Slovensku museli splňovat právní kritéria, takže urážky či manipulace některých a vyzdvihování druhých je v příkrém rozporu přeshraniční spolupráce a zasahování do demokratických voleb sousedního státu.

Demokratické volby mají jasná pravidla a kritéria!

A jenom ilustrativně: na pozadí Trumpovy kampaně se USA snaží zjistit, jak byly ovlivněny volby v USA zvenčí. A zde veřejnoprávní Česká televize v čele s generálním ředitelem toto zásadní demokratické pravidlo dodržovat nemusí? A dokonce demonstrativně ho porušuje?

22.3.2019

S úctou Petr Pokorný