MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání. Na nové projekty přibylo dalších 400 mil. Kč. K uzavření smlouvy došlo 30. července 2019.

 

Samozřejmostí nového finančního nástroje je bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu. Cílem je podpořit úspěšnost žadatelů a následně hladký průběh projektových aktivit i splácení úvěru. Zajišťovat jej budou pracovníci MPSVi ČMZRB, a to tak, že zájemcům vysvětlí koncept sociálního podnikání, pomohou s tvorbou podnikatelského a finančního plánu, nabídnou informace z oblasti krizového managementu, marketingu či práva, v případě potřeby také vysvětlí možnosti při splácení úvěru.

Takže Maláčová nám tedy tvrdí, že právníci a úředníci budou dělat zadarmo, což znamená bezplatné, komunistické poradentství. Nebo, což je pravděpodobnější, to opět dostanou lukrativně zaplaceno a zaplatí to daňový poplatník. Děkujeme.

 

A co to vlastně je, to úžasné sociální podnikání?

Namátkou z milionu nic neříkajících statí, kde si může každý vybrat, co chce. Budete třeštit "bulvy"...

 

PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU  

1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.

3b) Využívání přednostně místních zdrojů.

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.

 3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

 

Zde přímo exkluzivní vysvětlení: jak se sociálně začlení znevýhodnění "občané"?

 

 

NEMĚJME STRACH MLUVIT O GENDER PROBLEMATICE! Rozhovor s Manuelou Vollman z Rakouska

Manuela Vollmann je předsedkyní bdv austria (zastřešující organizace sociálních podniků v celém Rakousku) a též výkonnou ředitelkou abz*austria, sociálního podniku podporujícího zaměstnávání, vzdělání a budoucnost žen. Původně jsem do rozhovoru chtěla gender problematiku vplést jen z malé části, Manuela se o ní však natolik rozhovořila, že jsme se dostaly ke srovnávání Rakouska a České republiky právě především co se týče otázky gender a upletly tak celý „gender-svetr“.

Manuela se hned zkraje pozastavila nad faktem, kolik sociálních podnikatelek a podnikatelů v ČR je ženského pohlaví (rozhovor byl veden bezprostředně po mezinárodní konferenci o sociálním podnikání v Praze). Máte pocit, že konference probíhala jinak, než by tomu bylo v Rakousku? Určitě. Na podiu byly jen ženy, pouze jeden muž v Flander. To vám ve srovnání s Rakouskem hned padne do oka! Další věc je, že byly ze stran publika – jak žen, tak mužů – vznášeny dotazy. Všechny ty ženy odpověď znaly, nebály se ji prezentovat a provedly to s odborným přístupem k věci a hlavně se zájmem o danou problematiku. 

Prý založili i vzdělání v oboru na práci, ale to dopadlo tragicky. Práci a pracovat ženy nechtějí. Po porodu možná jenom jako manažerky v nezisku?

Díky nim je možné pro ženy např. i celé vzdělání v oboru – které nabízí vysoké odborné školy a firmy, které o ženu mají zájem. Náklady na její ubytování a stravu, často i náklady na vzdělání, hradí úřad práce.
Jedná se tak o vzdělání s délkou trvání do 3 let a s oficiálním ukončením, certifikátem. Programy jsou určeny pro ženy nad 21 let. A pravda je taková, že zrovna tato kategorie se časem stala komplikovanou (ve smyslu zařazení do rolí po porodu, jak jsem již zmínila). Není proto jednoduché najít dostatečný počet žen. (Pozn.: Pro mladé do 21 let existuje program Young Fit.)

 

Tak vypadá jedna z ukázek. Přesně proto u nás nejsou mladé ženy na práci.

 mpsv

Zajímavé je, že se nikde nedočtete, co vlastně dělají, mimo žvanění a žádání o dotace. Nikde konkrétně napředkládají výstupy, co za sta milionů vytvořily a jaká je úspěšnost vynaložených peněz. Známe jenom sta milionů a projekty, co kdyby, kdyby...

A hlavně: v době, kdy údajně nejsou lidi, vypíše tato prapodivná genderová dáma Maláčová podporu na sociální podniky. Proč je Babiš nevykope? Tato rozkrádačka rozpočtu mu samotnému podkopne židli, nikoliv pomatení Piráti s Čapím hnízdem.

To se to utrácí, když občané z daní cálují!