Na území ČR k 31.květnu 2019 je 279 193 osob na základě oprávnění k přechodnému pobytu. V současné době je zde registrováno více než 570 tis. cizinců. Téměř čtvrtina z nich pochází z Ukrajiny.

 

Cizinci nejčastěji do ČR přicházejí za účelem zaměstnání. V první polovině roku bylo v ČR evidováno celkem 1 065 žádostí o mezinárodní ochranu, nejvíce žádostí bylo podáno občany Arménie, Ukrajiny a Gruzie.

Do Evropy během letošního roku nelegálně přicestovalo celkem 36 185 osob. Počty osob na všech migračních trasách ve srovnání s minulým rokem o 50 % poklesly, i když během června můžeme zaznamenat mírný nárůst. Zvyšují se počty žádostí o azyl ve Španělsku (od počátku roku 2019 bylo podáno již více než 50 tis. žádostí), na prvních místech mezi žadateli jsou tam převážně občané latinsko-amerických zemí (Venezuela, Kolumbie, Nicaragua, Honduras a Salvador).

Ta zpráva vypadá úžasně. Vše pod kontrolou, báječný svět, báječné ministerstvo. To čertovo kopýtko se ukrývá ve formulcích, pod které se dá ukrýt vše a pak žasneme, co se děje třeba na Václavském náměstí, až Pirát Hřib jako primátor Prahy z moravského Gottwaldova (Zlína) prý netuší, že by něco prapodivného se tam mělo dít. (Otázkou je, zda tuší, kde je Václavské náměstí, když je až z Moravy...)

 

Ale k věci.

Nikdo totiž netuší, jaký podraz vůči občanům České republiky může vzejít (a prý se už tak děje) z této formulace: citujeme.

Součástí novely jsou i pozměňovací návrhy ministra vnitra Hamáčka, které umožní zrušit trvalý pobyt cizinci po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin(Proč ne za první?) Rovněž se zrychlí proces ukončení pobytu cizinců, kteří páchají úmyslnou trestnou činnost, na méně než šest měsíců, zatímco dosud tento proces trval přes dva roky. Vládní novela zákona dále zjednodušuje pravidla pro vstup a pobyt studentů a vědců. (Kádři z Afriky a Asie bez dokumentů?) Další opatření se týkají cizinců ze zemí mimo EU, kteří do ČR přicestují za prací nebo za rodinou. (Padesát sourozenců, babiček, dědečků...?)

Všichni nově příchozí budou mít od roku 2021 povinnost absolvovat do jednoho roku adaptačně-integrační kurz. Nově také bude  moci vláda flexibilně reagovat na situaci na trhu práce a svým nařízením dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza pro pracovníky z konkrétních zemí (jak to ověříme proti zneužívání, když vidíme, co se děje?) a ekonomických odvětví. Navíc vláda získá možnost stanovit maximální kvóty ekonomické migrace.

 

Takže souhrnná zpráva vypadá sice hezky, ale když uvážíme, že na základě vágních formulací se Německo a jeho bezpečnost hroutí, co můžeme očekávat v České republice? Proto Itálie jde opačnou cestou razantních opatření!

Proč ne my?