Skrytá Pravda

Nemá ta Česká televize štěstí na své stálé hosty: komunista Petr Pavel překabátěný do NATO, Votápek, co prorokoval ruský hladomor a smál se v blogu "Putinův vlastňák", že Rusko se neuživí, aby se z Ruska stal následně největší vývozce pšenice na světě a Daniel Kroupa?

 

Už vysvětlil Kroupa, jak zaplatil dluh ve výši 68 milionů + úroky? A jak se stal Daniel Kroupa  "lilium" s morálním kreditem pro Čt?

ODA měla peněz dost - od roku 1992 dostala od státu a sponzorů čtvrt miliardy korun. A stranu vedl kdo jiný? Daniel Kroupa. Stálý moralista kapitalismu v Čechách - jedna z tváří morálky České televize. Finanční politiku svých předchůdců pak kritizoval i předseda aliance Michael Žantovský, přítel Václava Havla, který do strany přišel počátkem roku 1997. "ODA si dlouhou dobu žila nad poměry. Velikost a způsob organizace práce v sekretariátu a v jednotlivých kancelářích nebyl dost hospodárný," prohlásil. A s Danielem Kroupou tam byla další zajímavá jména: Vladimír Dlouhý, Jan Kalvoda - ministr co bděl nad privatizací Klause, dnes stálý právník Šťávy, co chce za Diag Human stále desítky miliard, Pavel Bratinka, Tomáš Ježek, Ivan Mašek, Vlasta Parkanová, Michal Prokop - hudebník a zpěvák Framus Five a Karel Schwarzenberg od roku 1997 do roku 2007, kdy ODA zanikla a tak přešel do TOP 09. 

V roce 2003 dlužila ODA České pojišťovně za nesplacený úvěr 45 miliónů korun. Úroky ještě zvýšily celkovou dlužnou částku o dalších 14,5 miliónu. Pohledávky mají být podle dřívější dohody spláceny neziskové nadaci!

 

 16.01.2002

ČP převede dluh ODA na nadaci

 
      ODA a Česká pojišťovna se dohodly na vyřešení téměř sedmdesátimiliónového dluhu aliance. Do 30 dnů uhradí ODA pojišťovně 10 mil. , do 18 měsíců 2 mil. korun a zbytek dluhu vloží Česká pojišťovna  do Nadace vzdělávacích programů Praha.
 
 
A jak se napsalo, tak se stalo
Jenom je zajímavé, že v něm není ani jeden milion od pana Schwarzenberga, od pana Kalvody, od pana Daniela Kroupy a můžeme jmenovat další. A tento fond přidává peníze na inkluzi a další si můžete domyslet.

Přehled přijatých darů v Kč

Rok Dar Dárce
2015 1 850 000 hl. m. Praha
2014 1 850 000 hl. m. Praha
2013 1 850 000 hl. m. Praha
2012 4 850 000 hl. m. Praha
2011 1 850 000 hl. m. Praha
2010 0  
2009 4 000 000 hl. m. Praha
2008 10 000 000 hl. m. Praha (peněžitý vklad při vzniku)
A tak se budoval kapitalismus v Čechách...
 
 
 

A přesto nám slavná, kapitalistická éra ODA, co nás poučovala o kapitalismu (zlodějském)  stačila ještě vzkázat:

Občanská demokratická aliance v likvidaci

XXV. celostátní konference ODA, která se konala 1. prosince 2007 rozhodla o zrušení ODA vlastním rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění ke dni 31. 12. 2007 v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb. o politických stranách a hlavou VII. odstavec 2 Stanov ODA.

Odkaz ODA: dvě velké hrozby české svobodě

ODA upozorňuje na vážné nebezpečí, které svobodě v Evropě opět hrozí z vývoje putinovského Ruska k totalitě. Pokud si česká veřejnost neuvědomí, že nutně potřebuje silné obranné spojenectví a vojenské nástroje, jako je protiraketová obrana, postupně se střední Evropa může vrátit do područí ruského impéria.

Kontakt: 

 

Jan Klicpera - rok 2002

Přepočteme-li si dluh ODA 70 milionů a splátku 5 mil. ročně, (a nepočítám úroky, které již naběhly) zjistíme, že věřitel si přijde navíc při minimální úrokové míře 9% (a kdo dá dnes méně?) na slušný peníz, protože aby dotyčný dluh zaplatil za 14 let, musel by i s úroky splácet 8 milionů a 990 tisíc korun ročně, tedy skoro dvojnásobek toho, co dnes nabízí. Dojdeme tak k názoru, že buď pojišťovna z jakýchsi důvodů oné straně dluh odpustila převodem na jakousi údajnou nadaci (ale proč a čí, proboha?), nebo vidí stranu tak nedůvěryhodnou, že ten dluh již odepsala. Ale taková strana přece nemůže hlasitě tvrdit, že má nejlepší ekonomy a že všemu rozumí, že ona je tou, která nás povede k lepší prosperitě. Tomu přece neuvěří jiný volič, než absolvent zvláštní školy. Proto musí být taková strana často v televizi, neboť již od dob Goebbelse a Mussoliniho je známo, co dělá tisíckrát opakovaná lež. Ale pokud jde o ten dluh, vsadím cokoli na to, že jej ta strana do 14 let ani později nezaplatí.

A úvaha se z dostupných materiálů stala faktem.

 

Závěrečnou část party superkapitalistů z ODA, co budovali superkapitalismus cestou dluhů už nám nejen moderátor České televize, ale hlavně politolog a moralista Daniel kroupa zapomněl říct. Já nic, já muzikant, to jiní mě namočili a já nic nevím.

 

Autorská práva vyhrazena!

Kam mizí bohatství národů západní civilizace
 - Petr Pokorný

Tato knížečka nemá ambice stát se učebnicí nových guvernérů bank, ministrů financí či základem erudovaných ekonomů. Pouze ukazuje, jak se neskutečně změnil svět a jak se poctivý trh změnil na ráj socialistických podvodníků, kteří si říkají "moderní pravice" ze západu.

Číst dále