Komando z extremistického Newsroomu 24 nastoupilo na Xavera Veselého, že se nějaký pes vyblil na svém webu. A Xaver Veselý se málem zhroutil. Smíchy. Mnohý z nás by vypěnil a extremistické komando České televize by to umě sestříhalo a zneužilo k dehonestaci. Ne tak Xaver Veselý. Ten tak rozložil útočnou redaktorku České televize, že na něj čuměla jak Káťa Jau Jau Biomasová Bursíková na biomasu u Jana Krause v jeho show.

 

Nakonec prý ten pes, co na webu blil, byl hlídací pes. Který prý umí číst a tak je prý nezávisle žurnalistický. To fakt nemá chybu. Mimochodem, než se podíváte na nejúžasnější důkaz stoky České televize, je třeba zdůraznit, že naše generace celý život bojovala za svobodu slova a bolševické  komando, co kontrolovalo naše myšlenky a určovalo, co máme říkat, je dávno pryč. Teda, tvrdí se to. Ve skutečnosti  sama Česká televize sebe napráská, že hlídá každého kdo se jí nelíbí a píše jinak: prostě přiznává, že jakýsi pes a Newsroom 24 vznikl na podkladě bolševické moci a hlídání, co kdo kdy řekne. I když je dnes v Ústavě svoboda slova. Ale výsledek je stejný.

 

A že to lidi zajímá: už za několik hodin to vidělo 18 938 zhlédnutí  •26. 9. 2019

 
Jeden rozhovor v rádiu a jaká je z toho najednou show... a ještě za peníze občanů ČR. Toto video jsem natočil jako pojistku po zkušenosti s nekorektním přístupem pořadu Newsroom 24. Skoro bych řekl: "Zábava a poučení..." X.

 

 

 

 A pak je zde jakési teroristické mediální komando vedené Jourovou, Kalenským a jakousi prapodivnou společností psů hlídacích z ústavu, co nás cenzorují a dehonestují, aniž si přečetli tuto část Ústavy!

 

Oddíl druhý

Politická práva

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.


(3) Cenzura je nepřípustná.


(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

 

Všimli jste si, že člen ODS vyhrožoval prezidentu Zemanovi smrtí, skutečně smrtí,  ale je totální ticho a klídek, komando Newsroomu 24 a zvracející pes mlčí, ale stačí nesouhlasit s Evropskou unií a je to skoro vlastizrada? Prostě evropská demokracie 2019 jak vyšitá...