Zase vzniká nenávist, zase vznikají urážky od lepších lidí často nevybíravé. Ale v jednom mají pravdu: Karel Gott by neměl být pohřben pod názvem "státní". Nebyl státník.

 

Karel Gott byl vlastenec, skutečný vlastenec tělem a duší, Karel Gott byl Čech a já bych žádal, aby se mu vypravil pohřeb pod názvem národní. Jeho miloval skoro celý český (československý) národ, milovaly ho všechny generace, které ho zažily a nikdy se nestalo, že by kolaboroval tak, jako mnozí kolaborovali tenkrát se Sovětským svazem, jako dnešní kolaboranti kolaborují s Bruselem a zaprodávají se USA.

Dokonce někteří kolaboranti odešli z Varšavské smlouvy do NATO a Česká veřejnoprávní televize je miluje. Pro ně jsou kolaboranti a korouhvičky ta nejkvalitnější, lepší sorta, zatímco vlastenec je urážka.

A Karel Gott ale skutečný vlastenec byl. A národ mu byl za to v celé jeho dlouhé kariéře vděčen. Proto prosím: zrušte státní pohřeb pro Karla Gotta a nahraďte ho národním. Moc se nezmění, ale přesně to vystihuje, čím byla jeho osobnost velká:

Zpíval v Sovětském svazu.

Zpíval v USA.

Zpíval v Německu i jinde.

Karel Gott se nezasloužil o stát, ale sloužil národu. Sloužil lidu.

Karel Gott byl vlastenec.

Nědělejme prosím kolem jeho smrti komedii a zásluhy a nechme ho v klidu, ale dle zásluh odejít: před zraky celého národa, nikoliv státu.