Imigranti, kteří se chtějí dostat do zemí Evropské unie, volí všechny pro ně dostupné trasy a využívají k tomu dobře organizované pašerácké skupiny, kterým z těchto nelegálních činností plynou značné finanční zisky. Tyto převaděčské skupiny jsou dobře informované a vždy volí takové cesty, které jsou pro imigranty nejschůdnější. V současné době je to opět Balkánská migrační trasa, vedoucí přes Srbsko a Chorvatsko.

Hnutí SPD prosazuje protiimigrační politiku, která je vedena s cílem zabránit vstupu imigrantů do naší republiky. Oprávněně se domníváme, že nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii představují nejenom pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu velkou bezpečnostní hrozbu. V rámci celé Evropy máme i v ostatních státech partnerské politické strany, které prosazují protiimigrační politiku. V Evropské unii prosazujeme opatření proti imigrantům ve frakci Identita a demokracie.

Evropské státy, např. Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko, opět začínají bojovat s nelegální imigrací, která se v poslední době znovu zvyšuje, a to převážně tzv. Balkánskou cestou. Tyto státy postihla migrační krize nejvíce v roce 2015, kdy během září a října nelegálně překračovalo hranice přes Srbsko do Maďarska v průměru až 8.000 imigrantů za den. Dne 15. října 2015 byl dokončen na pokyn maďarského premiéra Viktora Orbána maďarský pohraniční plot na hranicích mezi Chorvatskem a Maďarskem. Od 17. října byla uzavřena chorvatsko-maďarská hranice pro imigranty; Maďarsko přestalo přijímat chorvatské autobusy s běženci a na několik dnů byly uzavřeny i všechny maďarsko-chorvatské silniční hraniční přechody. Chorvatsko z tohoto důvodu začalo odklánět imigranty do Slovinska a tím došlo k přesměrování Balkánské imigrační trasy, která přes území Chorvatska vedla na území Slovinska. V této souvislosti slovinský premiér Miro Cerar nasadil na ochranu hranic armádu.

Následné tři roky se počty nelegálních imigrantů využívajících tuto Balkánskou cestu snižovaly. Takový stav ale nevydržel dlouho a v současné době se zvyšují počty imigrantů, kteří se chtějí pozměněnou trasou dostat přes Balkán do Evropské unie. Velké potíže hlásí Srbsko, kde číhá na vstup na území EU více než tři tisíce imigrantů, kteří se sem dostali pomocí pašeráckých skupin. Tito imigranti pocházející hlavně z Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše doufají, že se dostanou do Maďarska nebo Chorvatska – tedy do některé ze zemí EU. Jenže maďarská hranice je úplně uzavřena a ta chorvatská je pečlivě střežena. Počty imigrantů, které zadržela chorvatská pohraniční policie v letošním roce při pokusu dostat se do Chorvatska, se proti stejnému období minulého roku více než ztrojnásobily. Napsal to na svém webu chorvatský deník Jutarnji list s odvoláním na údaje poskytnuté ministerstvem vnitra. Obavy států na Balkánském poloostrově, který tvoří hranici Evropské unie, z přílivu imigrantů, jsou umocněny počty imigrantů v Turecku, kteří jsou odhodláni dostat se do zemí Evropské unie za každou cenu.

Hnutí SPD nesouhlasí s politikou, kterou zastávají současní lídři Evropské unie v čele s francouzským prezidentem Emmanuel Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Naopak v otázkách imigrace podporujeme přístupy uplatňované maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Díky razantním krokům a opatřením přijatých Orbánovou vládou byl téměř zamezen příliv nelegálních imigrantů do Evropské unie přes Maďarsko. Nejen naši občané, ale i například Maďaři a Chorvati si nepřejí mít ve svých zemích imigranty přicházející ze zemí mimo Evropu, a tak posilují ochranu svých hranic. V jejich úsilí jim vyjadřujeme plnou podporu.