Dnes mi přišla odpověď ministryně práce a sociálních věcí na mou interpelaci, týkající se plánu výchovy a péče v mikrojeslích. Před měsícem jsem ve Sněmovně upozorňovala, že se na tvorbě plánu podílelo hned několik několik dam z neziskového sektoru, které se zabývají genderem. Dále jsem citovala tyto věty, které se v plánu vyskytují:

"...Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí muže a ženy a zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Při čtení pohádek vybíráme pohádky i z jiných kulturních okruhů a příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny, nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen..."

Odpověď paní ministryně mě nepřekvapila, protože jen potvrdila mé obavy. Na konci prvního odstavce dopisu ministryně Maláčová bezelstně přiznává, jakou úlohu hraje oblast genderu pro plán určený dětem od 6 měsíců do 4 let:
„…že je pro plán výchovy a péče mimo jiné relevantní také oblast genderové rovnosti, spolupracovaly na jeho přípravě také odbornice na genderovou rovnost…“

Něco takového je pro mě nepřijatelné a nepochopitelné. V mikrojeslích mají o malé děti zejména pečovat a smysluplně s nimi trávit čas, kdy nemohou být s rodiči.
A úředníci na MPSV v čele s paní Maláčovou by se měli v prvé řadě věnovat tomu, aby bylo dobře postaráno o zdravotně postižené, seniory a další skupiny obyvatelstva. V opačném případě jen plýtvají prostředky daňových poplatníků
.
 
originál odpověď

 

Doplnění:

 Nezbývá než vzdychnout: ještě víc Maláčových, Marksových z ČSSD.

Svět se v zadek obrací. Genderový...