Zatím Česká televize už od roku 2000 patří extremistům z evropských hodnot, kteří si myslí, že mají právo na vše včetně urážek většiny společnosti, ale s důrazem na 50+.  I ze slovníku však slovo veřejný znamená, že rozhodovat o pluralitě a svobodě nesmí 5% vyvolených, ale celý národ!

 

 

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp. občany. ... Jeden z možných způsobů chápání tohoto pojmu: veřejnost je myšlený společenský duchovní i fyzický prostor, který je sdílen všemi lidmi současně bez jakéhokoliv vnějšího či vnitřního rozdílu.

Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti, typicky vlastněné veřejností, tj. státem nebo obcí. ... Skrze nemateriální postoj je veřejný prostor zpravidla takový prostor, do nějž mají všichni za běžných okolností zákonný přístup

 Veřejnoprávní médium  je označení sdělovacího prostředku, které má příjem z veřejných peněz a právně definovaný rozsah a povinnosti. Základem je pluralita a vyváženost.

 

Vážně nikde není napsáno, že Čt patří Evropským hodnotám, Moravcům, Dvořákům, Rumlům, Wollnerům, Gazdíkům či ministerstvu vnitra ČSSD. A pokud si dodnes právo na jedinou pravdu usurpovala úzká skupina extremistů, která toto médium obsadila v roce 2000 v čele se spacákem Rumlem, je jasné, že je nutno buď totalitu potvrdit, nebo zrušit a toto médíum opět vrátit veřejnosti.

 

A jak poznáte odstrašující dezinformační médium v praxi?

Česká televize: pokud si Moravec pozve zástupce evropských hodnot, oponentem je zástupce evropských hodnot a sekunduje člen evropských hodnot, tak to je jasná definice dezinformačního média. Je zajímavé, že toto nedokáže odhalit Hlídací ústav dezinformační či dokonce veřejnoprávní kapacita Vrábel, který z toho rejžuje. (pozor, nezaměnit evropské hodnoty za Evropské hodnoty tanečníka od tyče pro gaye).

 

 

Totálně dezinformační pořad jsou Otázky Václava Moravce, kdy tam vždy jsou zástupci evropských hodnot a když výjimečně pozve zástupce názoru 95% občanů země potažmo cca 64% protestujících proti diktatuře EU, je tu buď komunista, který už je předem dehonestován jako komunista, nebo nekomunista, avšak je přeřván trojicí a nepuštěn Moravcem ke slovu. (Prostě včas přerušen doplňující otázkou apod..)

A k tomu má speciální průzkumy, že většina je pro EU!

A fakta?

Z posledního zveřejněného průzkumu Eurobarometr zůstávají Češi tradičně mezi národy nejskeptičtějšími vůči unii. Největší důvěru v EU dávají najevo obyvatelé Litvy (72 procent), Dánska (68) a Estonska (60), na opačném konci figurují hned za Českem (36 procent) Francie (33), Řecko (32) a Británie (29), kde zdlouhavý odchod z EU vyvolal vládní krizi.

 

A pozor: ve veřejnoprávním médiu Česká televize zásadně defilují zastánci EU, evropských hodnot, různí Votápkové, Moravcové,  zatímco zástupci 64% tam nesmí! Nebo jako odstrašující případ demence...

Přesně takto to fungovalo za totality, kdy vládli komunisti.

A toto inteligentní generace 50+ velmi dobře zná, zatímco pionýři Člověka v tísni a Evropských hodnot nadávají, jak jsou všichni starší strašně tupí, negramotní a potřebují převýchovu! Vede je Jourová...

Česká televize v rukách 5% extremistů je zlo a takto musí projednání výročních zpráv vypadat. Pokud to dopadne jinak, je to jasný důkaz, zda totalita dnes je, nebo není.

 

 Ještě jednou: oficiální nezávislý EUROBAROMETR  jasně dlouhodobě potvrzuje, že Evropské unii nedůvěřuje 64% občanů České republiky!

 

A sami se přesvědčte, která skupina v Čt vládne!