Dobrý den, pane Beku,

 

Dne 6. 12. 2016 se má na půdě Masarykovy univerzity uskutečnit akce „Role médií v ruské dezinformační kampani“.

 

Ano, všichni víme, že různé mocnosti vysílají do svého okolí různé informace a dezinformace tak, aby ovlivnili mínění veřejnosti. Jsem si jist, že tak činí Rusové, Číňané, Arabové, Američané i všichni ostatní. A jistě je správné tyto nešvary diskutovat. Dokonce jsem ochoten zajít tak dalece, že věřím v šíření dezinformací i mezi běžnými občany. Vždyť i malé dítě, ve snaze získat náklonnost rodičů, může sklouznout ke lži.

Nyní se však dostávám k tomu podstatnému, co mne trápí a co s Vámi chci touto formou diskutovat. Prosím, nalijme si čistého vína. Buďme k sobě upřímní a nazývejme věci jejich pravými jmény. Prosím, abyste odpověděl na několik otázek.

 

Je správné, aby na půdě tak vzácné, jako je půda MASARYKOVY UNIVERZITY, vedla jakékoliv akce skupina vedená homosexuálním pornohercem Jakubem Jandou? Jak dalece Vy osobně (jako vedoucí osobnost VYSOKÉ ŠKOLY) kladete důraz na morální hodnoty? Domníváte se, že je správné, abychom se drželi našich slovanských a židovsko – křesťanských zvyků a tradic? Je, dle Vašeho názoru správné, abychom se drželi zákonů i pravidel, které vyšly ze slovanských a z židovsko – křesťanských tradic? Budete podporovat morální hodnoty, které vyznávají jedinci jako je homosexuální pornoherec Jakub Janda? Anebo budete hájit jiné morální hodnoty? A jaké? Kam nás, národy žijící ve Slezsku, na Moravě a v Čechách, vede odkaz T. G. Masaryka?

 

Z mého úhlu pohledu skupina vedená homosexuálním pornohercem Jakubem Jandou vede k morálnímu úpadku. Vede přímo PROTI odkazu Tomáše G. Masaryka. Tím, že je takové skupině umožněno užívat půdu Masarykovy Univerzity, je ohrožena mravní výchova mládeže a pošlapáno jméno T. G. Masaryka.

Zamysleme se, prosím, nad zkušenostmi z historie. Nejedna civilizace, či říše zanikly právě díky šíření zvrhlostí, které propaguje právě Jakub Janda. Je možné, že osobu pana Jakuba Jandy neznáte. Pokud si vyhledáte obrázky s panem Jakubem Jandou na internetu, připravte se na nechutně odporné fotografie.

Prosím, respektujte, že se zněním tohoto dopisu seznámím i své známé a přátele. A současně jim posléze sdělím i Vaši odpověď. Tuším, že v takových případech se užívá pojem „otevřený dopis“.

Pochopte, jsme rodičové. Já sám nejsem dokonalý a sám jsem udělal ve svém životě mnoho chyb, ale pociťuji zodpovědnost vůči potomkům a chci vše ovlivňovat, aby žili v lepším světě. Jistě budou Vaše odpovědi hodnotným přínosem i pro naše rozhodování. Jistě se budeme rozhodovat, na jaké školy budeme své potomky posílat, jaké osobnosti budeme preferovat. Budou probíhat demokratické procesy a chceme vědět, kdo jste Vy, když vedete významnou univerzitu.

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám příjemný den.

Kamil Papežík

 

Otevřený dopis zveřejněn na Parlamentních listech

 

A přidáno:  Číst dál