A generál Moskalenko si před generálem Svobodou neodpustil jízlivou poznámku: tři roky nám slibovali druhou frontu a když ji otevřeli, nevědí, kudy kam!

 

Přitom americko-britsko-francouzské vojsko mělo 87 kompletních a skvěle vyzbrojených divizí s 6500 tanky a s více jak 10 000 letouny, zatímco zdevastovaná německá armáda měla 74 neúplných divizí s 1600 tanky a 1750 letouny. A maršál Žukov v knize "Vzpomínky a úvahy" píše, že západní spojenci měli dvojnásobnou převahu vojáků, tanků čtřnásobnou a letounů šestinásobnou. Přesto prosil zoufale W. Churchill pro generála Eisenhowera pomoc v otevření prudké ofenzívy, aby jim Rudá armáda odlehčila.

Edvard Beneš v Londýně byl v šoku

Z dokumentu - Goebbels se vysmíval a Churchill prosil o pomoc

Velitel 38.armády Moskalenko připomněl, že (už tenkrát) je třeba posuzovat plány západu opatrně, protože rád bojuje cizí krví. A je možné, že se Němci pokusí nabídnout Anglo-Američanům separátní mír. Proto musíme dorazit do Berlína jako první! (Opět dnes již víme, že statisíce nacistů utíkalo do zajetí americké armády a beztrestně si žili dál, jakoby se nic nestalo a že měl sovětský generál pravdu)

 

Na prosebný dopis předsedy Winstona Churchilla Stalin odpověděl

"Po přihlédnutí k situaci našich spojenců na západní frontě se rozhodl hlavní stan vrchního velitele dokončit přípravu urychleně a bez ohledu na počasí zahájit rozsáhlé ofenzívní akce proti Němcům na celém úseku střední fronty. Můžete si být jisti, že učiníme vše, co učinit můžeme, abychom pomohli našim spojencům."

Moskva tak rozhodla, přestože letectvu a dělostřelcům počasí nepřálo a nemohlo tudíž podporovat pěchotu.

 

A právě při těchto bojích padlo další velké množství vojáků Rudé armády, za což po válce a hlavně nyní sklízejí posměch, že Stalinovi na lidech nezáleželo. Přitom Rudá armáda se snažila odlákat nacistickou německou armádu a ulehčit generálu Eisenhowerovi a hlavně vojákům postup na západní frontě.

 

 Už 12.ledna 1945 se spustila další těžká ofenzíva Rudé armády, jejíž součástí bylo pět československých dělostřeleckých pluků a jeden tankový prapor.

 Následně tento tvrdý útok zanesl do německého vrchního velení výraznou paniku.

 

OSVOBOZENÍ

Rudá armáda maršála Koněva a maršála Žukova se řítí na Berlín!

 A nacisté - vrazi se začali v obrovském množství bez boje vydávat do rukou americké armády. A ta si připisovala čárky za zajatce, zatímco Rudá armáda stále krvácela.

Carskoje Selo vstalo z popela (foto Petr Pokorný)

 

Podle upraveného NOVÉHO VÝKLADU DĚJIN západní spojenci neválčili, protože nechtěli porušit dohodu se Stalinem. Za totality ortodoxní komunisté hlásali, že jedině Rudá armáda osvobodila Evropu. Nebyla jediná a bez ostatních by nezvítězila. Jak však nazvat dnešní dobu vymývání mozků, když je zamlčováno vše (výše popsané), co ukazuje obrovské zásluhy Rudé armády a tíhu hlavního boje na osvobození Evropy?

Máme dnes ještě větší totalitu než tenkrát, když se opět inkvizice podepisuje na informacích?

 

Související

Prosinec 1944: Churchill zoufale prosí Stalina o pomoc. Generál Eisenhower padne, pomozte Rudá armádo!