Přesně před 75 léty - Generál Eisenhower byl v koncích. Zdůvodňoval to špatným počasím, překvapením německé síly, nedostatkem záloh a výzbroje. Zajímavé, když hlavní úder byl na SSSR, Stalingrad a Rudá amáda se sama ubránila. Proč tak zoufale prosila americká armáda, která se mohla zásobovat jak chtěla najednou o pomoc?

Stačilo, aby Hitler přesunul část vojsk na americko-britskou linii a najednou docílil 23.září 1944 koridor a průlom až do šíře 100 kilometrů, zajal 1. americké armádě 100 000 mužů, tisíce kulometů, sta amerických tanků s ohromným množstvím munice, potravin a pohonných hmot. Byla americká armáda tak neschopná, nebo to byl úmysl, aby Německo mělo na další úder proti SSSR? To dnes už nikdo nezdůvodní, každopádně existuje dokument o zoufalé prosbě z prosince 1944, kdy se musel ponížit britský premiér Winston Churchill a přes ohromné vybavení západní fronty úpěnlivě prosil, aby Stalin a Rudá armáda, ač děsivě vysílená z těžkých bojů na sovětském území urychleně znovu zaútočila po celé šíři na Hitlerovu armádu a uvolnila západním spojencům ruce.

 

Fakta, která nelze zpochybnit

Generál Moskalenko přečetl zoufalý dopis W. Churchilla ze dne 6.ledna 1945 J.V Stalinovi

Na západě trvají velmi těžké boje a vrchní velení může být kdykoliv donuceno k velkým rozhodnutím.

Víte sám z vlastní zkušenosti, jak velmi obtížná situace je, když je třeba bránit širokou frontu po dočasné ztrátě iniciativy. Generál Eisenhower si velmi přeje a nutně potřebuje vědět alespoň v obrysech, jaké jsou Vaše plány, neboť to má samozřejmě vliv na jeho i naše důležitá rozhodnutích. Byl bych Vám proto velmi vděčen, kdybyste mi mohl sdělit, zda můžeme počítat s velkou ofenzívou Rudé armády na viselské frontě nebo jinde během ledna, nebo kdekoliv na jiném místě. Nepostoupím tuto přísně tajnou informaci nikomu kromě polního maršála Brooka a generála Eisenhowera a jen za podmínky, že ji co nejpřísněji utají. Považuji věc za naléhavou.“

 

Takto zoufale žádal Winston Churchill Sovětský svaz o pomoc, aby ulehčil západu v čele s USA situaci. A to přesto, že Rudá armáda nesla na svých bedrech děsivé utrpení, zatímco na něm USA prodejem zbraní těžce vydělávaly a teprve v dubnu 1944 se připojily do války, až když byly napadeny. "Tři roky nám slibovaly otevřít druhou frontu,"řekl generál Moskalenko. "A teď, když ji otevřely, nevědí, kudy kam."

 

Ano, vychvalovaná americká armáda byla v úzkých a důvody byly jasné:

 Pattonův rychlý postup se na podzim zastavil hlavně kvůli nedostatku paliva a zásob na linii Nancy – Metz, která byla dobře bráněná Němci.  Město Metz padlo až 22. 11. 1944 po zdlouhavých bojích, během kterých utrpěli americké jednotky těžké ztráty. A to přesto, že hlavní tíhu nesl SSSR a Rudá armáda, na kterou Hitler vedl hlavní úder. A Ludvík Svoboda se rozčiloval na neschopnost amerických generálů. Pak se ukázalo, že zdržení mělo i další díl: co nejvíce oslabit Sovětský svaz válkou. Opět důkazy:  Americko-britsko-francouzské síly měly 87 kompletních, skvěle vybavených a vyzbrojených divizí s 6500 tanky a více jak 10 000 letouny, proti nim měla zbídačená německá prořídlá armáda 74 neúplných divizí s 1600 tanky a 1750 letouny. Přesto američtí hrdinové plakali a prosili Stalina o pomoc.

 Materiály použity: Z Buzuluku do Prahy, Šest let v exilu

A pak slyšíme NOVÝ VÝKLAD DĚJIN expertů jako je Žáček z ODS, Novotný Řeporyjec ODS, Procházková Petra, a Ústav nového výkladu dějin, že Plzeň osvobodila americká armáda, ač se tam nebojovalo a prý mohla osvobodit i Prahu. Tak proč tak zoufale prosili západní spojenci a USA Stalina o pomoc?