Jak příznačné, že novým ředitelem regionálního studia České televize se stal, právě tenhle zahraniční zpravodaj – jeden z nejlepších veřejnoprávních kašpárků!
 

Právě tenhle politicky uvědomělý redaktor, jehož vždy angažované vstupy do vysílání, svou ideovou urputností připomínají špičková estrádní čísla.

Miroslav Karas už dávno pochopil , co se v té jejich ČT od něj chce, disciplinovaně plní zadání a byl teď tedy plným právem odměněn.

Optimisté mohou namítnout, že když už tedy nic jiného, tak by napříště z Varšavy, či Moskvy, alespoň mohli reportovat o něco méně zaťatí, méně zvláštní zpravodajové. : - )

Čistě teoreticky to jistě možné je. Jenže, znáte snad v České televizi někoho takového, politicky necinklého?!

Ještě pamatuju Československou televizi v čele s generálním ředitelem Zelenkou. Byla to hrůza – vyložené agitační středisko, ale nějak moc to ani nebolelo, neboť šlo o televizi komunistickou, mělo to svou pevnou logiku.

 

Jak si ale jen logicky vysvětlit, že desítky let po pádu totality a nastolení demokracie Česká televize pořád zůstává tím propagandistickým molochem – jen radikálně obměnila plusová a mínusová znaménka, že je plná takových politických posluhů - Karasů?!

 

Zdroj: https://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=746599