I zítra výjde slunce, i zítra bude den. Tak ač skromněji, komorněji, o to více s nadějí vítejme, že zase bude veseleji a budeme žít tak, jak jsme žili po staletí.

 

Nenechme si vzít obyčeje a zvyky, i když je to tento rok náročnější. Neješ smrtí živ je člověk...

 

L.P.2020