Připopeňme si mediální lynč těch, kteří jenom náznakem zpochybnili cikánský pracovní tábor v Letech. A dokonce byli souzeni. Za názor. V opilství. Zde padala nejen zpochybnění o konci druhé světové války a urážky od obou aktérů na osvoboditele koncentračních táborů, ale dokonce v době vyhlášení nouzového stavu starosta Ondřej Kolář zneužil prakticky "stanné právo" zákazu shromažďování a jako zločinci v tajném nočním zasedání rozhodli bez vůle lidu o likvidaci sochy maršála Koněva, který byl symbolem osvobození Československa v roce 1945!

 

Spravedlnost nesmí být slepá

Jestliže policie pronásleduje lidi za názory byť "ostřejšího kalibru" na internetu a zpochybňuje svobodu slova, zde se jednalo přímo o akt promyšlený, vědomě urážející v osobě Novotného přímo mezinárodně skandálního, u Ondřeje Koláře jako starosty a zastupitelů to byl nejen akt vědomý, ale dokonce v tajném zasedání. Jako zločinci v noci a ještě v době nouzového stavu zlividovali sochu jako symbol vítězství nad fašismem, sochu symbolu osvobození koncentračních táborů a sochu symbolu mnoha set tisíc vojáků Rudé armády, kteří položili životy za naši svobodu společně s československými vojáky pod vedením generála Ludvíka Svobody!

Může ještě být větší vědomý zločin proči českému národu, proti československým občanům a hlavně větší pohrdání nad oběťmi hrůzostrašné druhé světové války vedené Adolfem Hitlerem?

Urážky, nenávist, sprostota a likvidace sochy symbolu osvobození Prahy a Československa

 

Má právo Rusko soudit tyto zločince?

Samozřejmě má právo pojmenovat skutky, pojmenovat viníky a všechny lidské hanobitele a pohrdače osvobození 1945 a vydat trest dle ruských zákonů. Pouze však symbolický, odpovídající skutkové podstatě. Ale naše justice je povinna zahájit trestné řízení jako proti všem, co uráží a zesměšňují osvobození koncentračních táborů a osvobození Československa v roce 1945. Vědomě a nenávistně.

A můžeme k tomu přidat Novotného horování pro nacisty bojující po boku Hitlera, aby na konci války na chvilku obrátili zbraně proti němu, aby si zachránili životy a dokonce jim Řeporyjec Novotný postavil mohylu či pamětní desku: Hitlerovi Vlasovci osvobodili Řeporyje.

Jestliže si má Česká republika zachovat svou hrdou tvář v roce 75 let výročí od osvobození od nacismu, nesmí toto projít beztrestně. Jinak budeme pohrdat sami sebou a omlouvat se nad hroby našich otců, kteří za nás a naši svobodu bojovali.