To jsou paradoxy, zvolal by Vaněk v Havlově Audienci. Rodiště pana primátora Piráta Hřiba Slavičín osvobodila Rudá armáda pod názvem Bratislavsko-brněnská operace vojsk 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského (1897–1967).

 

Ale v Pirátovi Hřibovi by mohl zaplát tvrdý vzdor: přece na území obce Slavičína padli Rumuni, takže mě osvobodilo Rumunsko a nikoliv SSSR, natož Rudá armáda.

Obyčejný občan namítne: ale bez SSSR a Rudé armády by 2.ukrajinský front, kam se začlenili i vojáci Rumunska původně bojující na straně Adolfa Hitlera nevznikl.

 

A přesně takto se ohýbá historie.

Rudá armáda samozřejmě nebyl homogenní útvar pouze z Rusů, ale byly tam včleněny všechny národnosti. Do útočné formace 2. ukrajinského frontu byly zpočátku zapojeny dvě sovětské a dvě rumunské pozemní armády, 2. tankový pluk rumunské armády, jedna sovětská letecká armáda a také rumunský letecký sbor. Od 28. dubna byla do bojů zasazena také sovětská 6. gardová tanková armáda, která původně patřila do 2. ukrajinského frontu, ale v rámci vídeňské operace byla přesunuta do sestavy 3. ukrajinského frontu. Potom se vrátila zpět do podřízenosti 2. ukrajinského frontu a podílela se na osvobozování Brněnska a Vyškovska.  První rumunské jednotky, včleněné do vojsk Rudé armády 2. ukrajinského frontu, vstoupily na půdu Slavičína dne 1. 5. 1945 v 23:00 hodin.

Velký podíl na přechodu Rumunska od Wehrmachtu na stranu SSSR měl velitel 2. ukrajinského frontu Rodion Malinovskij. U Stalingradu při pomoci Hitlerovi totiž do sovětského zajetí padla celá řada vysokých rumunských důstojníků, kteří později spolupracovali s Malinovským při jednáních o přechodu rumunské armády na stranu Sovětů. Ten poté za tento počin získal hodnost maršála. Následně se rumunská armáda v sestavě jeho 2. ukrajinského frontu zúčastnila mj. i osvobození Československa. Jednalo se zejména o 1. armádu generála Vasila Atanasiua a 4. armádu generála Nicolaea Dascalesca a dále o 2. tankový pluk a letecký sbor.

V roce 1945 už bok po boku proti německému nacismu bojovali občané - vojáci většiny národů. V roce 2020 Novotný, Hřib, Kolářové...

 

 Na charakter primátora Hřiba upozornila europoslankyně Konečná.