Organizace spojených národů (OSN) v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti doporučuje v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. Toto genderové šílenství si zcela vážně osvojila i Evropská unie, která též v nedávné minulosti představila několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen.

Hnutí SPD zásadně odmítá přijímat některé aktivity k dosažení genderové rovnosti tak, jak doporučuje OSN nebo EU. Rozhodně jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Zároveň ale odmítáme v této problematice uplatňovat takové přístupy (dva jako příklad uvedu), ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie.
Organizace spojených národů je mezinárodní organizace, sdružující okolo dvou set států, v rámci které působí stovky komisí, které zaměstnávají dobře placené úředníky. Ti se dle jejich tvrzení zabývají nápravou nežádoucího stavu, v tomto konkrétním případě se jedná o potlačení prehistorické mužské dominance. Na svém twitterovém účtu OSN zveřejnila příspěvek, kterým propaguje užívání genderově neutrálních označení v angličtině oproti těm genderově zabarvených, jakou jsou třeba přítel/přítelkyně nebo manžel/manželka. OSN se také nelíbí názvy povolání obsahující slovo „man“; například hasič, policista, podnikatel nebo předseda (fireman, policeman, businessman, chairman), které by měly být podle OSN, přejmenováni.
Evropská unie je v tomto směru také aktivní (na rozdíl od řešení důležitých problémů), jako příklad uvedu podporovaný a financovaný projekt z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost, kdy bylo v rámci výchovy dětí v mikrojeslích doporučováno, jaké hračky mají děti používat a např. jaké pohádky jsou pro ně vhodné. To vše je vedeno snahou k odbourání vnímání rolí mezi muži a ženami u těchto nejmladších dětí.
Hnutí SPD nedopustí žádnou diskriminaci žen, a to ve všech oblastech naší společnosti. K tomu použijeme všechny zákonné prostředky, které přispějí např. k jejich větší bezpečnosti. Zásadně ale odmítáme šílená doporučení k odstranění nerovností mezi ženami a muži, která v poslední době stále více přicházejí z Evropské unie, a jak je z uvedeného příkladu zjevné, pozadu nezůstává ani OSN. Zatím se jedná o doporučení, ale v budoucnu by se mohlo jednat o sankcionovanou normu požadované světové a evropské kultury.
To my v SPD ale nechceme, neboť by to byla neúcta k našim společenským a kulturním tradicím, upevňujících naši národní hrdost a úctu k našim rodičům a prarodičům, kteří nás v tomto duchu vychovávali. V hnutí SPD budeme v tomto trendu vést naše děti a nedopustíme v tomto ohledu žádné nařizování, ať už se jedná o OSN nebo EU. Jsme hrdí vlastenci, kteří ctí tradiční přirozenou rodinu, tvořenou mužem a ženou, společně vychovávající děti. V tomto rodinném svazku mají nezastupitelnou roli ženy, matky, neboť ony mají dar rodit děti. Proto si našich žen vážíme, což jim nedokazujeme jenom v rámci Mezinárodního dne žen a při Dni matek, ale celoročně, a žádná nesmyslná doporučení, jak vnímat ženy, nepotřebujeme.