Na rozdíl od pohřbů předcházejících prezidentů, nebyla účast veřejnosti organizována, přesto L. Svobodu doprovázely desetitisíce občanů, kteří se přišli rozloučit.

 

V den jeho pohřbu lidé vyvěšovali černé vlajky, aniž by byli vyzýváni a všude v ulicích byl cítit obrovský smutek.

Prozident, kterého bez výjimek milovali Češi, Moravané, Slezané a Slováci, ale i Ukrajinci, Rusové, Poláci i Maďaři, což už se asi nikdy nikomu nepodaří.

A proto nenávistní propagandisté EU by nejraději jeho život vymazali z učebnic, z historie a když to nejde, pokoušejí se kydat na něj hnůj i smyšlenými historkami. Nebo vytaženými pseudoargumenty jako naposledy zvrácený Jakub Železný z veřejnoprávní České televize!

Není pravdou, že za všemi pohřby prezidentů byl celý národ. Václavem Havlem polovina občanů České republiky pohrdala stejně jako většina Slováků. I T.G.Masaryka neměla velká část národa ráda. A proto se neslo celým obdobím, že "Masaryk nechal střílet do lidí".

Jedině hrdina Ludvík Svoboda byl milován skoro všemi občany Československa a proto ta dnešní velká nenávist:

byl pro mír, bojoval za svou vlast a nasadil pro ni život! A to je dnes zločin!

 

Slova armádního generála a prezidenta Československa jsou nesmrtelná

 

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

 Ludvík Svoboda

 

 Vážně měl prezident Svoboda zavelet do útoku proti půlmilionové armádě pěti vojsk Varšavské smlouvy a nechat zmasakrovat Československo v roce 1968?

Lid nechtěl kapitalismus, ale socialismus s lidskou tváří.

Zvací dopis v roce 1968 podepsalo pět předních funkcionářů vedení KSČ – Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak. Ale podpis prezidenta republika generála Ludvíka Svobody tam nebyl. Proto je dle dnešní zvrácené propagandy zrádce? Divná logika!

Prezident Svoboda se o vstupu vojsk Varšavské smlouvy dozvěděl od velvyslance SSSR Červoněnka v pozdních hodinách 20. srpna, když letadla již přistávala na ruzyňském letišti. Prezident poté došel na zasedající předsednictvo ÚV KSČ podepsal ještě té noci spolu s nejvyššími vojenskými představiteli prohlášení odsuzující vojenskou intervenci a druhý den zveřejnil výzvu k občanům.

 O jeho statečnosti svědčí mj. vyznamenání, která dostal: nejen známé tituly Hrdiny SSSR a ČSSR, ale také francouzský Řád čestné legie – velkodůstojník, válečné ocenění USA Řád legie cti, nejvyšší vyznamenání řady evropských států, dokonce řád templářských rytířů a další.

Zasazoval se o rehabilitace lidí neprávem odsouzených v padesátých letech.

Na Husákův příkaz bylo zakázáno nové vydání prvního dílu Cestami života a do stoupy šel již hotový druhý díl. Takto cenzurovat prezidenta!

Jeho pohřeb byl však velkolepý. Byl vyhlášen státní smutek a smuteční průvod prošel od Pražského hradu přes Letenskou pláň až do strašnického krematoria.

 

 V den pohřbu milovaného prezidenta Svobody plakal celý národ. Komu se té pocty dostane?

 

Související

 Bude neuvěřitelná urážka našeho hrdiny generála Ludvíka Svobody v České televizi bez potrestání?

Armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi navždy děkujeme