Vážně to není korupce, drahá protikorupční četo? Nebo si výlet platí Kuberová sama? Nebo jí to dokonce zacáluje Vystrčil, který jako senátor nedělá skoro nic?

 

NÁZOR

Možné je, že ta korupce jako u jiných může být skrytá: třeba tak, že cestu na Tchai-wan zacálují naoko Tchai-wanci, aby následně my pozvali celou výpravu manželek a dětí z Tchaj-wanu k nám. A možná pozveme celý Tchaj-wan. Za naše daně.

A mimoto, kam zmizeli ti genderoví morealisté, když najednou u Kuberové zaměstnání - manželka - nevadí a je ticho po pěšině?

 

Kuberová: Nátlak na manžela kvůli Tchaj-wanu byl velký. Když se vrátil z Hradu, zvracel

Možná si vyžádá Kuberová odškodné v řádu několika set milionů. To není jen tak, aby strádala, že si Kubera dovolil zdechnout. Vážně jí to není trapné?