Trikolóra (Zuzana Majerová Zahradníková a Václav Klaus) předkládá na této 62.schůzi Sněmovny nejdůležitější zákon roku: cenzura internetu, Facebooku, Twitteru! Uvedený návrh zákona je zařazen jako první čtení na program 62. schůze Sněmovny, která je do úterý 10.11.2020 přerušena a SPD ho podporuje. (hlavně na pozadí cenzorních zločinů a volebních machinací při volbě prezidenta USA, ke kterému se hlásí i Patrik Nacher z ANO, Jan Skopeček z ODS,  a další.)

 

(Výjimečně žádáme: rozšiřujte toto všude mezi slušnými lidmi, skutečnými zastánci svobody slova. Je to oficiální jednání v Parlamentu)

 

A PAK ZVEŘEJNÍME, KDO SE POSTAVIL PROTI SVOBODĚ SLOVA:

JMENOVITĚ!

 

Trikolóra předkládá, SPD Tomio Okamury jednoznačně podporuje

 

Radek Rozvoral (SPD)

 

Je čas vrátit svobodu slova do zákona a jasně určit nové STBáky, kteří oprášili bolševickou cenzuru viz Jourová a spol..

ZÁKON

„§179a

 • Porušování svobody projevu
 • Provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci registrovanými uživateli, který zasáhne do svobody projevu jiného tím, že neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní jeho příspěvek sdílený na takové veřejně přístupné počítačové elektronické sociální síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy, a to v úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách veřejného zájmu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem.“

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

 

 1. Obecná část

Svoboda projevu zahrnující i právo na získávání a šíření informací, resp. zákaz cenzury, patří mezi základní politická práva zakotvená v čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

 • „§ 7a
 • Přestupek porušení svobody projevu
 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci registrovanými uživateli neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní příspěvek jiného sdílený na takové veřejně přístupné elektronické sociální síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy a zasáhne tak do jeho svobody projevu.
 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci registrovanými uživateli neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní příspěvek jiného sdílený na takové veřejně přístupné elektronické sociální síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy a zasáhne tak do jeho svobody projevu.
 • Za přestupek lze uložit pokutu do
  1. 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
  2. 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2."

Celé v paragrafovém znění zde:

Sněmovní tisk 384/0, část č. 1/4
Novela z. - trestní zákoník

 

Info: samozřejmě je stejně důležitý jako zákon "o nezadlužení", který tato vláda tisícinásobně bezdůvodně porušila!

 Související

Zastavme nové formy cenzury: velká petice za svobodu slova