Pane šéfredaktore Mašku,

v úterý 25. května 2021 spustil Váš list spolu s dalšími médii Vašeho mateřského vydavatelství Economia cílenou dehonestační kampaň proti prezidentu Václavu Klausovi, když na titulní stránce otiskl rozsáhlý článek s neuvěřitelným titulkem „Klaus po revoluci tajně poslal miliardy Sovětům“.

 

Tvrdí, údajně na základě archivních materiálů, že tehdejší první polistopadový ministr financí po revoluci tajně poslal do SSSR 1,3 mld. USD a že s tímto plánem přišel v roce 1989 referent na FMF (!!!) jistý Zdeněk Rachač, údajně agent STB, který prý byl Klausovým poradcem. Pokusili jste se tedy vnutit čtenáři názor, že Václav Klaus byl od počátku účastníkem jakéhosi komunistického spiknutí a od prvních dní ve funkci vědomě a konspirativně poškozoval naši zemi.

Všechna tato tvrzení Vašich novinářů jsou zcela lživá. Potvrzují to zcela jasně dokumenty, které sami zveřejnili na internetu jako podklady, na nichž článek stojí.  Dokazují jasně  zjevnou lživost celé kampaně. Po jejich důkladném prostudování je zcela jisté, že:

1. Nejednalo se o polistopadovou, ale předlistopadovou věc.

 2. Nešlo o žádnou tajnou finanční operaci, což dokládá usnesení komunistické Adamcovy vlády z 10. 11. 1989.  Dále, přímo na referátníku ze dne 4. dubna 1989, který jste zveřejnili a ze kterého redaktoři HN odvodili, že „S návrhem dohody na poskytnutí miliardového úvěru Sovětskému svazu přišel v dubnu roku 1989 úředník ministerstva financí Zdeněk Rachač.“ je zcela jasně napsáno referentem (Rachačem) „na základě harmonogramu o plnění úkolů z jednání gen. tajemníků ÚV KSČ a ÚV KSSS a předsedů vlád ČSSR a SSSR, uskutečněných od dubna 1987 do února 1989, bude do 30. dubna 1989 připraven se sovětskou stranou projednaný návrh Mezivládní dohody o poskytnutí vládního úvěru Sovětskému svazu na pokrytí pasivního salda platební bilance SSSR ke konci roku 1990 se splatností po roce 1995. [...] návrh dohody [...] byl předběžně projednán na poradě ředitelů odborů zainteresovaných rezortů 31. 3. 1989 na FMZO."

 3. Nešlo o americké dolary, ale o tzv. převoditelné rubly, virtuální zúčtovací jednotku v rámci tehdejšího československo-sovětského bilaterálního platebního clearingu, v němž se účtovaly vzájemné obchodní dodávky. Převoditelné rubly nebyly jinak využitelné než na nákup sovětského zboží.

 4. Nešlo o žádnou tajemnou půjčku, ale řešení tzv. clearingové špičky, pasivního salda na sovětské straně, která účetně vznikala na clearingovém účtu. Tuto pohledávku nebylo možno jinak využít, a proto byla převedena na dlouhodobý úvěr. To bylo ekonomickou podstatou transakce.

 5. Nedošlo k žádnému převodu finančních prostředků. Václav Klaus ani nikdo jiný nikam nic neodeslal.

 6. Usnesení vlády jasně dokládá, že celá věc probíhala v gesci tehdejšího ministerstva zahraničního obchodu a nikoliv financí, v jehož kompetenci tehdy nebyla obchodní část platební bilance. FMF zajišťovalo pouze účetní evidenci všech závazků v korunách.

 7. ČSOB, která clearing technicky zajišťovala, proti transakci neprotestovala, jak se o tom v článku snažíte přesvědčit veřejnost, ale požadovala vyjasnění krytí případných kursových ztrát, které jí potenciálně hrozily.

 8. Zdeněk Rachač nikdy nebyl poradcem Václava Klause, jak ostatně sám v publikovaném rozhovoru na iHned.cz potvrdil, a Václav Klaus sám nic takového nikdy netvrdil, jak se naopak Rachačovi snažili nalhat Vaši „novináři“ – v ten moment se navíc naprosto nepřijatelně (a možná dokonce trestněprávně postižitelně) vydávající za komisaře Sčítání lidu 2021!

 9. Zarážející je způsob práce zaměstnanců Vaší redakce, kteří se Václava Klause dotazovali pouze na půjčku 1,3 mld. USD, která nikdy neexistovala, a tudíž si nikdo nemohl po více než třiceti letech vzpomenout, o co by mohlo vůbec jít. Evidentně sami vůbec nevěděli, o čem píší, což je u redaktorů novin nesoucích v názvu slovo „Hospodářské“ obzvláště smutné.

Celá tato kauza Vašich novin je příkladem obludné dezinformační kampaně založené na totální neprofesionalitě a nevzdělanosti Vašich novinářů a evidentním zlém úmyslu, s nímž se zadáním za každou cenu poškodit nenáviděnou osobu k vykonstruovanému tématu přistupují.

Protože takovéto pokleslé metody jsou v novinářské práci a působení na veřejnost absolutně nepřijatelné, předpokládám, pane šéfredaktore, že se Vy osobně i Váš list Václavu Klausovi veřejně omluvíte a náležitě uvedete celou věc na pravou míru. O to Vás tímto veřejně žádám.

Abychom podtrhli vážnost, s jakou vnímáme zákeřný útok Vašich zaměstnanců na osobu bývalého dvojnásobného prezidenta a dvojnásobného premiéra České republiky, dávám tento dopis v kopii na vědomí rovněž všem členům Představenstva i Dozorčí rady mediálního domu Economia a.s.

Petr Macinka, Institut Václava Klause, 28. května 2021