Ve veřejnoprávní České televizi proběhla záhadná reklama na vakcinaci dětí nevyzkoušenými vakcínami, které jsou jenom podmínečně schválené: prý si šestnáctileté děti mohou vybodnout na své rodiče a mohou se rozhodnout sami. Pokud některé děti na vakcínu zemřou a matka s otcem tomu nemohou "údajně" zabránit, bude trestněprávně zodpovědná lékařka nebo kdo?

 

„Jde o jedinečnou situaci, kdy my jako společnost prostě nemůžeme riskovat, pokud vakcína vykazuje nežádoucí účinky během čtyř let,“ řekl Ruud Dobber, manažer společnosti AstraZeneca.
Není to vtip? Aprýl už byl!

 Za děti zodpovídáme do 18 let, takže když po vakcíně umře, zavřou rodiče? § 2921 NOZ totiž uvádí, že společně a nerozdílně "se škůdcem" nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. To znamená, že pokud se dítěti něco stane, bude se vždy posuzovat, zda ten, kdo o dítě v tu chvíli pečoval (tzv. dozorčí osoba), nezanedbal nějakým způsobem svou zákonnou povinnost. Dle § 30 odst. 1 občanského zákoníku se zletilosti nabývá bez výjimek dosažením 18 let věku. Svéprávnosti lze ale nabýt dříve a to buď uzavřením manželství, nebo emancipací, tedy přiznáním svéprávnosti dle § 37 občanského zákoníku. Dítětem je tedy, dle současné právní úpravy, člověk do dne, kdy nabude plnou svéprávnost!

Pokud je toto pravda, za případnou smrt by měla nést zodpovědnost očkovací lékařka (lékař), která tím přebrala nad nesvéprávným dítětem prakticky násilně svoji pravomoc rozhodovat o jeho životě a smrti.

Nebo je zde jiný výklad, zákon, nebo co tím vlastně reklama chtěla říct? Prý může rozhodnout soud. Ale dle jakého paragrafu bude rozhodovat? Neměla by být nejdříve osvěta, kolik zdravých dětí zemřelo na covid, kolik zdravých mladých lidí do třiceti let zemřelo na covid, aby měli všichni dost informací na rozhodování?

 

Vážně máme slepě poslat své děti na případnou smrt, byť by jim žádná na covid nehrozila? A mají kvůli dovolené v Chorvatsku čekat 4 - 10 let, zda se jim něco po očkování nestane? Takže vážně neovlivní nabídka Erasmus+, aby si mohl šestnáctiletý zasouložit, jeho mysl? Vážně to není korupce na ohromné zisky amerických firem bez ohledu na zdraví?

Obstojí u soudu tvrzení ministra Vojtěcha, že o možné smrti mělo dítě vědět, potože je mentálně vyspělé? A za tyto otázky bude zase na ministerstvu zdravotnictví antidezinformační kampaň, že tyto otázky jsou zavádějící a nepatřičné?

 

Kolik lidí zemřelo na vlastní smrt? Asi stejně blbá otázka, jako odpověď, že otázky jsou "dezinformační kampaň"!

A máme zkorumpovat děti, že odměnou napíchání americké vakcíny bude jejich dovolená u moře? Vážně toto zvěrstvo nikdo nezastaví?

Nemá se jednat o zdraví dětí a nikoliv pomoci Erasmu+ a americkým farmaceutickým korporacím? ?

Proč vláda nepředloží data,

kolik dětí na covid zemřelo

a jaká je jejich úmrtnost na covid, že musí mít nevyzkoušenou vakcínu? 

 Zajímavé, že za komunistů a totality byla větší svoboda informací, než dnes!

 

A zastavte špinavou kampaň: vakcinace je úžasná. Ale...

Mezi nejrozšířenější dětské choroby patřil tyfus, záškrt, spála, spalničky, černý kašel, zarděnky a tuberkulóza. Nezanedbatelná byla i křivice a vrozená syfilis. Lékařská věda zaznamenala velké úspěchy již koncem 18. století, a to i v oblasti prevence, kde se hlavní zbraní proti infekčním chorobám stalo očkování. Až v roce 1894 byl rozpoznán bacil Yersinia pestis, který byl nositelem morové nákazy a způsoboval vysokou horečku, zápal vnitřních orgánů a stav komatu. Míra úmrtnosti byla vysoká – při zánětové formě moru umíraly tři až čtyři pětiny nakažených, plicní forma usmrcovala do tří dnů téměř všechny nakažené. V Plzni první poloviny 18. století zemřelo před dosažením pěti let 52 % dětí. V moravské vesnici Poruba se dožilo pátých narozenin 36 % dětí, průměrná délka života byla pro muže 27 let a pro ženy 33 let.

 My byli dokonce světová jednička: za komunistů!

Ale věděli jsme úmrtnost a věděli jsme proč!

Mor a jiné nakažlivé nemoci se snadno šířily v teplých letních měsících, vrcholily na podzim a v zimě nákaza ustupovala. V období hladomorů se vyšší úmrtnost projevovala v zimním a jarním období.

 Takže covidoví podvodníci: chápete, že my známe excelentní výsledky některých vakcín. Ale za podmínky, že lidé a děti, hlavně ti zdraví, skutečně po nakažení umírají. A vydírání dovolenou je špinavost: dodejte data, kolik procent dětí zemřelo na covid a pak...

Jinak je to potenciální vražda na základě černého Petra či ruské rulety!

 

Související

Vážně se covidem nenakazil ani jeden Rom? Není to divné?