Jakou má licenci rakouská Česká spořitelna? Normálně si lidé myslí, že je to bankovní dům, který by měl ze zákona zasahovat pouze do bankovních operací a bude se jako zahraniční banka držet přísně litery zákona, řídit se přísně literou zákona, zatímco vnitropolitické půtky v mezích zákona nebude komentovat, nebude ovlivňovat a nebude lustrovat.

 

Jaké však nastalo překvapení, dokonce šok, když byl na internetu zveřejněn dopis, kde Česká spořitelna selektuje weby nikoliv dle soudního rozhodnutí (třeba že tam někdo nabádá k vraždě či násilí a je za to odsouzen), ale na základě jakési partičky, která prostě na někoho ukáže a dle několika vět osočí. Jako člověk, který se pohybuje mezi médii a informacemi prakticky ode dne narození, tudíž mající možnost porovnat vytí komunistů po roce 1968 v době "normalizace" s dnešní lustrační dobou, dovolil jsem si na tomto podkladě šoku z vývinu demokracie v Čechách zaslat dopis formou žádosti České spořitelně, aby potvrdila, či vyvrátila obvinění, které se na ni snáší napříč médii a my například nepomlouvali, neboli dnešní terminologií nevytvářeli hoaxy a fake news. Prostě jsem požádal Českou spořitelnu, ať se k obviněním vyjádří. A zde je onen dopis:

 

 

Žádost o vysvětlení svobody slova

Prosím o objasnění zmatečných vyjádření, které se objevily napříč mediálním spektrem. Možná je to i tím, že je skupina tiskových mluvčích České spořitelny, které nejsou samostatné, ale je u vás  Communications Hub, supertým, který je komunikačním uzlem pro celou společnost, nad tím jakási ředitelka Komunikace, a proto je vše tak komplikované. Nedovolil bych si říct, že v zájmu komunikace vůči veřejnosti je to komplikovaně zbytečné a nákladné…

 

Ale k věci:

tak tedy ředitelka Komunikace Marta Krejcarová (manželka ministra Ťoka?) vysvětlila, že je pro rakouskou Českou spořitelnu svoboda slova základem komunikace, a proto na podkladě jakéhosi průzkumu amatérské neziskové organizace „Evropské hodnoty“ omezuje svobodu slova. Konkrétně tím, že reklamy zadá pouze těm, které projdou cenzurou onoho prapodivného seskupení Evropské hodnoty.

 

Co je mně, a především našim čtenářům velice nepochopitelné?

Člověk, který nemá žádné oficiální pověření k vyrábění cenzury, který je prokazatelně osobou, která se neštítila tancovat veřejně jako pornoherec pro gay klub, a ještě se u toho nechal nafilmovat je údajně dle jedné ředitelky Komunikace Marty Krejcarové ten věrohodný, který povznese Českou spořitelnu, zatímco poctiví lidé jsou pro Českou spořitelnu objekt pohrdání a slovy ředitelky Komunikace je nutné, aby banka nebyla nijak s těmito weby spjata. Dokonce jste zveřejnily, že jste si samy prolustrovaly weby a vše se vám potvrdilo. Divné. Jistě tedy pochopíte, že takto vágní odpověď sepsaná paní ředitelkou Komunikace není akceptovatelná, a proto se obracím na tiskové mluvčí komunikace, zda by lidsky pro čtenáře nedokázaly logicky odpovědět na několik otázek.

 

A samozřejmě je to úzce spjato s tím, aby občané věděli, nakolik je ještě rakouská Česká spořitelna důvěryhodná pro české občany!

 

1) Jakým způsobem lustrujete občany, na kterých Česká spořitelna pro Erste bank vydělává peníze?

2) Jak se jmenuje oddělení, které má lustrace na starosti a jmenovitě kdo je tím pověřen?

3) Jakou mají klienti České spořitelny jistotu, že při lustrování nezneužíváte data, která máte o klientech k dispozici?

 

Protože to úzce souvisí s:

 

4) Skutečně jste četli vágní vyjádření Jakuba Jandy, proč jsou údajně tyto weby závadné? A skutečně paní ředitelka Komunikace studovala úžasné „analýzy“, na čem parta lidí, které nazvala honosně „Think-tank a politologové Masarykovy univerzity“, a jejichž šéfem je pornoherec pro gaye Jakub Janda, založila závadnost různých webů?

5) Poslední a asi nejdůležitější: jak si jako banka ověřujete obvinění, že všechny weby, které jsou na seznamu včetně dalších, dostaly cejch „sponzorováno ruskými rubly (či jinou měnou pranou přes ruskou propagandu)“ a jaké k tomu máte důkazy?

 

Vysvětlení: prezident Zeman pochybuje o vzniku prapodivného týmu „cenzury internetu“, proti čemuž se ohradil ministr vnitra Chovanec ústy vedoucí „dezinformačního týmu“ právničky Romancovové, že k ničemu takovému nemá oprávnění a českou mluvou smí pouze překládat z češtiny do češtiny, co se kde napíše. Naproti tomu ředitelka komunikace České spořitelny Krejcarová tvrdí, že má odborné materiály, dle kterých může „svobody slova“ selektivně posuzovat.

Uznáte, že už toto je zmatečné. Nehledě k tomu, že onen posudek bez důkazů sponzoringu ruskými zdroji a následné obvinění je na hranici trestnosti, nejsou-li důkazy, a přesto jim Česká spořitelna věří a jimi ústy ředitelky Komunikace Krejcarové operuje. Přičemž veřejně daná obvinění jsou spíše paranoidní, kdy na následné dotazy „taky odborníkům z Evropských hodnot“ bylo vysvětleno (a lze i na You Tube dohledat), že kdo udělá překlad o tom, jak se žije v Rusku, či píše kladně o Rusku je onen proruský „troll“, což, jak uznáte není zrovna zdroj, který by měl inspirovat Českou spořitelnu k cenzuře a omezování svobody slova z peněz českých občanů přes reklamu a zvýhodňovat „ty se správným názorem“, jak jsme to zažili za totality pod vládou státostrany!

 

Na závěr: tyto otázky směřují k jedinému: zjistit, zda je ještě Česká spořitelna věrohodná a seriózní banka, nebo i toto přispívá k poklesu značky, byť stále ještě významné a zda občané České republiky mohou věřit, že vaše banka je vedena čistě ekonomickým zájmem, nebo zda se stává nástrojem propagandy bez jasných kritérií a pravidel, která dosud neznáme. Nebo, nebo je to až příliš amatérské, přestože se u vás točí tak obrovské peníze. Ale to by snad měl posoudit generální ředitel České spořitelny, ve skutečnosti rakouské co do odchodu peněz z České republiky.

 

Asi bych měl položit ještě jednu doplňující otázku: jak naloží Česká spořitelna s těmi, co čtenáře mystifikují nesmysly např.  jakousi holčičkou „Bana z Aleppa“, i když to byl prokazatelně hoax a fake news, a pouze osůbka Bana byla skutečná?

 

Děkuji předem za vyčerpávající odpověď, a protože se v těch všech ředitelkách Komunikace České spořitelny skutečně zatím nevyznám, dovolil jsem si žádost o informaci pro naše čtenáře směrovat na vás.

 

Přeji příjemný den

Petr Pokorný

majitel webu SkrytaPravda.cz 

což je skutečně neplacený web z ruských zdrojů a skutečně neřízen ruskými tajnými službami (původně od roku 2000 Pařát)

 

P.S. Následnou odpověď bych si pak dovolil přeposlat prezidentu republiky Miloši Zemanovi a ministru vnitra Chovancovi pro dodatečné objasnění a informování veřejnosti. Osobně se totiž domnívám, že pokud by to bylo v rovině diskuzí, byl by to vtipný dialog, ale pokud se jedná o cenzuru přes selekci peněz, koho sponzorovat dle nějakých pofiderních důkazů na neprůhledném obvinění, je v podezření daleko více Česká spořitelna, než ony původně takzvané „závadné“ weby! Byť do všech nevidím a výjimka může být, nikoliv však paušál Jakuba Jandy. Mimochodem, před chvílí Český rozhlas ústy vedoucí „dezinformačního týmu“  Romancovové ohlásil, že žádná oficiální selekce a seznam neexistuje.

 

V Praze dne 2.ledna 2017

 

 Zde je odkaz na onen dopis

Česká spořitelna si už nebude platit reklamu na dezinformačních ...

7 letá Bana z Aleppa pláče a prosí rakouskou Českou spořitelnu o odpuštění: udělala jsem z ředitele hlupáka!