Zásadně protestuji proti Göebelsovskému směřování Ministerstva vnitra, kde jsem měl tu čest téměř 25 let (a snad dobře pracovat). Zásadně protestuji proti vytváření obrazu, že naši občané jsou stádem tupců. Zásadně protestuji proti zradě ideálů z roku 1989, zradě, která je politickými elitami páchána na českém národu.


Objektivní skutečnosti nelze donekonečně zakrývat, nelze donekonečna ani zakrývat vážné a zjevné rozpory současného světa.

Neřešení zásadních sociálně-etnických problémů a neřešení objektivních ekonomických problémů se jejich zakrýváním pouze oddálí, ale současně prohloubí zásadní krizi, ke které se nezadržitelně blížíme. Tato stále se stupňující
hloupá politika nejen, že nic nevyřeší, nýbrž prohloubí ve společnosti příkopy. Nebo si myslíte, že národ, který viděl z první řady 40 let podbízení se východu, nerozpozná ve Vašich krocích podbízení se západu, respektive nadnárodnímu kapitálu?
To nevysvětlíte ani v televizním pořadu, navíc v televizi, které již skoro nikdo nevěří.

Tato hloupá a krátkozraká politika jen odradí bývalé voliče ČSSD od další podpory a nažene je dle mého názoru do náruče stran s řekněme méně přijatelným programem.

S úctou
Zdeněk Sadecký

www.facebook.com

Úvodní fotka