Manipulace

Pamatuji se, že v polistopadových dnech bylo jedním z hitů tvrzení o naprostém odstranění cenzury, přestože v osmdesátých letech ona cenzura u nás neexistovala a následné hodnocení tisku jako cenzuru nechápu.

Podotýkám, že ani to však nepokládám za správné a šťastné. Dnes něco podobného ministerstvo vnitra zase zavádí, a protože jde o útvar represivních složek, jde o zvláště nebezpečné možné okleštění občanských svobod.

Do současnosti Česká televize a jiné oficiální či polooficiální tiskoviny a kanály se ovšem chovaly i tak jako cenzurní centra. To, co se »kavárně« nebo vládě nelíbilo, zveřejňováno nebylo a není. Navíc každý den jsme mohli a můžeme sledovat nějaký program, v němž minulost je zkreslována a převracena doslova na hlavu. To v zájmu »jediné pravdy«, tedy té havlovské.

 

 

 

Ale abych byl konkrétní, jako příklad uvedu článek představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů Serge Boret Bokwanga v americkém The New York Times, jenž, ač velmi zásadního charakteru, nebyl v našich médiích citován. Podotýkám, že ve většině francouzského a britského tisku ano. A dokonce vyšel i v jazyce německém, z něhož cituji.

 

Pan Bokwanga totiž mimo jiné napsal: »Afričané (ale mohl napsat i občané z Blízkého východu – pozn. aut.), jež nyní vidím v Itálii (nebo na Balkáně – pozn. aut.), jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli… i sami sebe. Tito lidé vystupující po ulicích jako kramáři a slídící ulicemi měst za kořistí v žádném případě nejsou Afričané v Africe bojující za obnovu a rozvoj svých zemí. Vzhledem k tomu se ptám sám sebe, proč Itálie a jiné evropské země dovolují a tolerují, aby se na jejich národních územích takové osoby zdržovaly. Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně. Pociťuji ale také silný vztek a stud vůči těm vládám v Africe, které tomuto masovému odchodu svého odpadu do Evropy také ještě napomáhají.«

 

Dodejme ovšem, že také další s tím související informace nejsou v médiích zmiňovány, anebo zcela okrajově. Jde o to, kdo všechno způsobil masovou migraci, a tím vlastně umožnil zmíněným lidem se ve statisících přesunout do Evropy. V Iráku a Sýrii americký zájem a dodávky zbraní umožnily vznik občanské války a následně i Islámského státu, v Libyi francouzská, britská, italská a americká letadla byla na počátku destabilizace prosperující země. Nejinak tomu bylo v Afghánistánu.

Abychom si skutečně mohli udělat obrázek, museli bychom znát všechny, i tyto zmíněné informace. Když je nedostaneme, může s námi leckdo manipulovat, stejně jako to dnes dělají »kavárenská« média.

A vytvoření oné skupiny na ministerstvu vnitra je dalším krokem, jenž nás má dovést k poslušnosti a k jedinému »správnému« chápání situace.

Jiří VÁBR

 

Sluší se doplnit fakty: " v osmdesátých letech ona cenzura u nás neexistovala a následné hodnocení tisku jako cenzuru nechápu."

Autor má jednoznačně pravdu. Cenzura neexistovala. Byla nahrazena autocenzurou a ta plnila podobný úkol, byť se stále více svoboda tisku uvolňovala vzhledem k pádu komunistů v okolních státech. Jinak se dá pod text z Haló novin podepsat.