Politika se již příliš dlouho dělá stále stejným stylem. Proto také má stále stejně špatné výsledky. Jestliže Realisté hovoří o novém stylu vládnutí, tak to musí také dokázat. A jeden z důkazů je to, že na rozdíl od muzeálních stran chceme na prvním místě plnit sliby dané voličům.

 

Abychom toho dosáhli, tak se nesmíme nechat zatáhnout do obvyklého politikaření, které vede k neplnění volebních programů.

Jsme Realisté a víme, že vstupujeme do politického prostoru, ve kterém se sliby dané voličům zcela běžně vyměňují za ministerská křesla a další posty.

Jsme Realisté a víme, že tlaky na to, abychom se tomuto politikaření podřídili, budou v případě našeho volebního úspěchu obrovské.

Jsme Realisté, a proto víme, že když se nám nepodaří zachovat si čistotu naší metody, tak se nebudeme ničím odlišovat od muzeálních stran a jsme zbyteční.

Aby se to nestalo, je nezbytné, aby nad tím bděl někdo, kdo je s Realisty bytostně spjatý.

Ten někdo však nesmí být ovlivnitelný tím, že by byl jako člen parlamentu anebo ministr vystaven v politickém procesu všudypřítomným svodům moci. To znamená, že by kvůli dílčímu politickému kompromisu obětoval jedinečnou politickou metodu Realistů. Také proto jsem již při založení strany odmítal nepřesný název předseda a trval na označení mentor.

Někdo jiný si je možná jistý, že by hrozícímu opojení mocí odolal. I já si v tomto ohledu věřím, ale jsem Realista a proto chci mít jistotu. Odysseus se prý připoutal ke stožáru, aby odolal volání Sirén. Formát Odyssea nemám, ale mám stejný problém jako on. A proto se chci pojistit tím, že budu dále věnovat všechny své síly mojí straně.

A proto shrnuji: Přestože mou osobní ambicí není poslanecký mandát, rozhodl jsem se ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat. Jako zakladatel Realistů a hlavní autor programu cítím osobní odpovědnost za náš výsledek. Symbolická kandidatura z posledního místa v Praze mi umožní podpořit všechny naše lídry v jednotlivých krajích.

Já nebojuji o funkci, ale o skutečnou změnu stylu politiky, a proto usiluji o získání silného mandátu pro Realisty. Moje role ve straně je působit jako politický myslitel a komunikátor a zejména jako ten, kdo dohlíží na to, aby strana pracovala podle naší realistické metody. 

 

Dr. habil. Petr Robejšek zakladatel Realistů a mentor