Nastal čas, kdy propaganda a prapodivné hospodaření překročilo rubikon a stížnosti k RRTV padají jako hrách na stěnu.  Proto bouchl člen Trikolóry Koudelka do stolu a podal žalobu na Českou televizi.

 

A my mu držíme palce, protože celkový počet koncesionářů České televize aktuálně představuje 3,5 milionu. ČTkoncesionářský poplatek ve výši 135 Kč za měsíc. Což je bratru

3 500 000 x 135 = 472500000 Kč měsíčně

472500000 : 30 = 15 750 000 Kč denně!

Ano, dostávají skoro 16 miliónů denně a za to je Moravcův brak?

 

Proto si dovoluji dát vysvětlení v plném znění, aby nenastaly pochybnosti.

Tajnosti České televize

Česká televize odmítla žádost o sdělení informace, kolik v roce 2017 činila částka na výrobu pořadů: Otázky Václava Moravce, Fokus Václava Moravce. Česká televize informaci odmítla z důvodu ochrany údajného obchodního tajemství. Ve věci jsem podal žalobu Městskému soudu v Praze.


Česká televize odmítla žádost, přestože vůči Městskému soudu v Praze v řízení o dřívější žalobě na nečinnost tvrdila, že informace poskytla. To dokazuje manipulaci a zákeřné jednání České televize v této věci ve stylu jejich publicistických pořadů. Nejprve je nečinná, pak soudu tvrdí, že informace poskytla. Protože to však nemůže dokázat, je ji uložena povinnost rozhodnout a místo, aby v rámci odvolacího řízení informace poskytla, tak je neposkytne a odvolání zamítne.
Obchodní tajemství je mimo jiné konkurenčně významná skutečnost. Tedy předpokladem je, že jde o zboží či službu určenou na trh. Pokud by to byla skutečnost ve vztahům k pořadů Václava Moravce, musí Česká televize dokázat, že pořady Václava Moravce vyrábí pro trh - nabídla je a prodala jiným osobám. Není však známo, že by někdo koupil pořady Václava Moravce. Tyto pořady nejsou určeny na trh, ale jen pro vysílání České televize.

Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Aby něco bylo uznáno za obchodní tajemství a nešlo o účelové se vyhnutí povinnosti zveřejnit informace a snahu skrýt nekalé nakládání s veřejnými prostředky tím, že se označí něco za obchodní tajemství, je nutné určit obsah tohoto tajemství na základě objektivizovaných skutečností předem. Česká televize by takto mohla postupovat, pokud by někde ve svých dokumentech stanovila, co je obsahem obchodního tajemství u výroby televizních pořadů, a to rozdílně u pořadů vyrobených v rámci veřejné služby, které nejsou určeny na trh, a rozdílně u pořadů určených k prodeji jiným televizím či jejich jinému uplatnění - filmy určené přednostně do kin. Něco takového však Česká televize neuvedla a určitou informaci začala vydávat za obchodní tajemství až s cílem vyhnout se povinnosti poskytnutí informace.
V rozhodnutí, kterým byla žádost odmítnuta, je argumentováno tzv. veřejnou službou. Ovšem institut veřejné služby má odlišovat podle zákona Českou televizi od ostatních televizí, které primárně sledují dosažení zisku na trhu. Veřejná služba není určena pro soutěž na trhu, protože zahrnuje výrobu pořadů a vysílání, které nejsou určeny pro tržní zisk. Pokud do takového vysílání v rámci veřejné služby patří Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce, nemůže se Česká televize dovolávat obchodního tajemství jako kategorie chráněné ve prospěch férového tržního soutěžení. Jsou-li určeny pro zisk na televizním trhu, nejde prvotně o veřejnou službu.
Vytváření televizních pořadu Českou televizí je plnění jejího zákonné poslání, při kterém jsou spotřebovávány nuceně vybírané veřejnoprávní poplatky (televizní daň). Není důvod, aby se odlišně postupovalo při posuzování práva na informace u České televize a jiných úřadů a osob užívajících veřejné prostředky. Pokud by Česká televize požádala o informaci, kolik stála oprava státního či krajského hradu anebo nějaká kulturní výstava, je těžko představitelné, že by tato informace byla tajná. A pokud ano, Česká televize by to kritizovala jako zneužití obchodního tajemství. Na sebe má však jiná kritéria. Vzala si vzor ze slov doktora Miroslava Plzáka: „Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.“. Jiným káže vodu, ale sama pije víno.

Pořady Václava Moravce slouží k ovlivňování veřejného mínění v oblasti politiky. Tedy předmětu veřejného zájmu. Je zde rozdíl od pořadů o přírodě, umění či vědeckých objevech. Například při informacích o výrobě hudebních pořadů mohou být dotčena autorská práva a hudební produkce je běžně produkcí, s kterou se soutěží na trhu. Při hudební produkci nejde primárně o zasahování do politického dění.
V rámci pořadů o politických poměrech ve státě je nutné, aby jejich výroba a financování bylo korektní. K tomu má sloužit i kontrola veřejnosti a průhlednost při financování jejich výroby. Nástrojem pro tuto veřejnou kontrolu je, že informace o financování těchto pořadů musí podléhat svobodnému přístupu k informacím. Zájem na veřejnosti, správnosti, průhlednosti a korektnosti financování politických pořadů veřejnoprávních médií je vyšší než jiné zájmy, včetně ochrany údajného obchodního tajemství.
Česká televize je financována především z koncesionářských poplatků, což je veřejnoprávní nucená dávka typu daně. Je tedy příjemcem veřejných prostředků a výdaje na výrobu pořadů jsou výdaji veřejných prostředků. Přitom žádost o informaci je mířena na celkové výrobní náklady, tedy nikoliv na mzdy konkrétních osob. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.): "Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.". Dané ustanovení dopadá na rozsah poskytování veřejných prostředků jiným osobám, ale v rámci analogie legis též na rozsah poskytování veřejných prostředků v rámci příslušných interních nákladů povinných subjektů.
Nelze akceptovat tvrzení generálního ředitele České televize, že kontrolu financí dostatečně vykonává Rada ČT a Dozorčí komise. Působnost těchto orgánů neomezuje právo na informace. V opačném případě by každá obec mohla odmítnout žádost o informaci s tvrzením, že ji dostatečně kontroluje volené zastupitelstvo a kontrolní výbor, což by jistě Česká televize oprávněně kritizovala. Uvedené dokresluje, že Česká televize si sama o sobě myslí, že je něco více a jiného než ostatní subjekty vynakládající veřejné prostředky. Ale to není pravda. Přesvědčení o vlastní výjimečnosti není pramenem práva. Česká televize poskytla jen průměrnou cenu za výrobu všech publicistických pořadů: 141 000 Kč za hodinu, v kterých se částka na pořady Václava Moravce rozplynula a zatemnila.
 
Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • *

  Stačilo přece zvolit vlastence SPD místo ANO - Anderš Nás Ojebal. Tunelář z PPF Dvořák, Moravec, Železný, Šámal, Písařovicová, Tvarůžková, Rosí a rodinný spolek Fridrich, Záruba, Nora Nováková-Fridrichová-Zárubová, Světlana Zárubová-Witowská by v ČT dávno nebyli.

 • *

  Tomio Okamura: Česká televize si stojí za tím, že cenzuruje a nebyl jsem již více než čtyři roky pozván do Otázek Václava Moravce. ( 27/8/2019)
  To je fakt neuveřitelná arogance! Česká televize (ČT) si stojí za tím, že cenzuruje a nebyl jsem již více než čtyři roky pozván do Otázek Václava Moravce, aby občané nemohli slyšet moje názory, přestože více než půl milionu voličů SPD platí povinně koncesinářské poplatky a tím i plat Václava Moravce a dalších. Podívejte se, jak Česká televize odpověděla (či spíše neodpověděla) na dotaz nespokojené divačče, která se písemně zeptala, proč nebyl předseda SPD Tomio Okamura již více než čtyři roky pozván do Otázek Václava Moravce. Na rozdíl od předsedů jiných parlamentních stran, z nichž některé navíc mají i mnohem horší volební výsledek než SPD. Výmluva ČT na pozvání do jiných pořadů není relevantní, protože tam jsou samozřejmě zároveň zvaní i předsedové jiných stran. Takže je SPD tak jako tak znevýhodněna.
  Ve vedení ČT jsou normální mediální podvodníci a probruselští sluníčkářští političtí aktivisti, kteří zneužívají peníze od našich voličů k jednostranné propagaci předsedů jiných politických stran jako nejviditelnějších osob za dané strany. Václav Moravec prostě nechce, aby byla SPD vidět, tak sprostě cenzuruje.
  Navíc, jak víte, neznámější moderátoři ČT Václav Moravec, Marek Wollner a Nora Fridrichová odmítají zveřejnit své platy, přestože jsou placeni z veřejných prostředků. Proslýchá se totiž, že inkasují v řádu milionů korun ročně. A jak známo, v ČT také začerňují smlouvy z dodavateli, aby se nikdo nemohl dozvědět, komu přihrávají zakázky. Proč asi?
  Česká televize je předražené netrasparentní nevyvážené zmanipulované médium jednoho názorového směru a proto navrhujeme zrušit koncesionářské poplatky. Navrhujeme transformaci České televize na státní příspěvkovou organizaci jako je tomu v mnoha demokratických západních státech Evropy. A chceme, aby hospodaření ČT spadalo pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), což dnes není, takže si tam můžou dělat různé čachry. Proto nesnáší vedení ČT Okamuru, protože jim chceme zkontrolovat hospodaření. Nebo ať si na sebe vydělá sama bez povinných koncesionářských poplatků.
  Námi navrhované změny však blokuje hnutí ANO, ČSSD, ODS, Piráti, TOP09, KDU-ČSL a STAN. Podpořte SPD u voleb, abychom mohli prosadit azměny, zrušit povinné koncesionářské poplatky a udělat ČT znovu demokratickou a transparetní!
  https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/2765266640150800

 • Hlasování o Výroční zprávě ČT pár dní před státním svátkem 28. října

  Dne 24. října 2019 poslanci schválili "Výroční zprávu ČT za rok 2016", tzn. schválili usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113."
  Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 174, přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.
  https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71284
  Jak vidíte, Václav Klaus mladší (TRIKOLÓRA) nepřítomen. Jen jediný poslanec ANO Ing. Pavel Juříček hlasoval proti. Většina ANO hlasovala pro, PIRÁTI, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09, STAN pro. Komunisté se zdrželi nebo nepřihlásili. Kromě Fialy (nepřihlášen) celá SPD hlasovala proti. Takže jediná SPD nezklamala a poslanec ANO Juříček, tímto jim za český národ děkuji.
  Nakonec se hlasovalo o doprovodném usnesení poslance Juříčka, které znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí skutečnost, že hospodaření České televize je deficitní a že současný provoz České televize je udržitelný pouze do roku 2021. Dále si je Poslanecká sněmovna vědoma toho, že existuje mnoho indícií, z nichž je možné usuzovat, že v České televizi docházelo k porušování zákona číslo 134/2016 Sb., popřípadě i dalších zákonných norem, a že docházelo a stále dochází k porušování článku 22.1 Kodexu České televize ze strany generálního ředitele České televize. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve všech uvedených skutečnostech neshledává natolik vážný problém, aby neschválila výroční zprávy České televize."
  Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je návrh doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 178 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 70. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato.
  https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71288
  Většina poslanců ANO se zdržela, většina poslanců SPD pro, proti hlasovali ODS, PIRÁTI, ČSSD, KDU-ČSL. TOP09, STAN. Václav Klaus (TRIKOLÓRA) stále nepřítomen, Zuzana Majerová Zahradníková (TRIKOLÓRA) se zdržela.
  No, tak teď bude mít ODS č. 2 TRIKOLÓRA mohutnou podporu v televizi NOVA velkozloděje Kellnera a Kellnerova zaměstnance z PPF Dvořáka (1992 - 2010) jako ředitele ČT.

 • Za 2016 se dohodli, že to projde, protože tam většina nebyla: Další rada vrátila a musí upřesnit čísla. Takže tam se láme chleba.

 • ¨

  K oblibencum CT patri i Minar a jeho hnuti, ktere je financovano miliony korun na demonstrace z neznamych zdroju na destabilizacni pokusy s cilem vymenit volbami zvolene politiky. Minar je ten kdo je videt, je to jejich loutka. Kdo je Minar.? Minar je jak se u nas rika 'pater vyklouz', protoze zbehl ze studia protestantske theologie. Citi se byt vudcem davu, ktery mimo uplatne demonstranty nabaluje i lidi, co stale postradaji spravedlnost a postih za rozkradeni statniho majetku z doby po sametu. I kdyz je demonstrace zamerena hlavne proti premierovi, je v ni spousta nespokojencu s necim u nas.
  Praha zazila takovych hnuti celou spoustu Nechci srovnavat Minare s Janem Zelivskym, ale podivejme se na jeho osud. Komunisticka propaganda z neho udelala spravedliveho bojovnika ta prava chudeho lidu a stavila mu pamatniky. Dnes vime, ze on likvidoval krute sve oponenty a kritiky jejich popravami, ci treba jejich uzavrenim do sudu hozeneho pak do reky. Kazatel a hlasatel slova Boziho se tedy choval jako tyran, ktery takto vyjadroval svou lasku k bliznimu? Prazsti radni uz meli dost jeho rejdu a poburovani a nechali ho na radnici zajmout a stit na spalku. Jeho hlavu pak nosili ruzni lide po Praze. Sokovani stoupenci jenom zanarikali a do Prahy se vratil klid.
  Dnes prazsti konsele jsou jednoznacne na strane Minare a jeho hnuti, na strane Kolare, Hriba, Novotneho z Reporyji. Poradek se do Prahy sam nedostavi a vlada do rukou Prazanu take ne, dokud mohou pidistrany vysachovat viteze voleb. A tak jsme svedky dalsich cinu konselu, fusujicich i do zahranicni politiky a skodicich nasi zemi. Je to mozne kvuli ochrane protektorem, sidlicim na US ambasade. Dokud to bude pretrvavat, nic se nezmeni a Prazane si musi dat pozor na rejdy Minare a jeho hnuti.