Nechme tentokrát hovořit důkazy a časem si řekneme, zda to je to hlavní, oč tu jde. Kolář a jeho parta chce dotlačit hlasováním, že Praha se zachránila sama a na nápisu má být i údajný hrdina Vlasov (nacistický generál z Ruska), čímž vyvrcholí provokace TOP 09 a Pirátů vůči Rusku.

 

Pokud součástí dalšího pomníku bude osvobození Prahy Vlasovem, je jasné, že ruský ministr měl naprostou pravdu. Nám normálním je naprosto jedno, zda maršál bude na tomto náměstí, či jinde. Nám normálním ne-nacistům záleží na tom, aby se dějiny nepřekrucovaly, aby na nápisu bylo, že Praze nepomohl Vlasov, ale Buňačenko s ruskými vojáky a částí skupiny ROA. Aby tam bylo napsáno, že úprk nacistů nastal po rozkaze Stalina generálu Svobodovi a maršálu Koněvovi, že Praha volá o pomoc a že musí okamžitě Prahu osvobodit.

 

5.května 1945 - londýnský rozhlas: Německá armádní skupina "G" sestávající se z 250 000 vojáků  1. a 18. armády se vzdala generálu Montgomerymu bez boje. Tlak Rudé armády byl obrovský a nacistická vojska zavládla panika.

5.května 1945 - Praha po této zprávě povstala. Přesto miliónová Schörnerova armáda, která měla rozkaz udržet se v tomto prostoru co nejdéle, stále bojovala. V Praze 4 "na Zelené lišce" se nacisté začali šíleně mstít. Masakrovali muže, ženy, děti. Vytahovali je z bytů, stříleli nastojato.

 

Praha volala o pomoc

 
Hovoří Praha, Rudá armádo...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM 

Hovoří Praha, Praha hovoří. Rudá armádo slyšte naši prosbu. Německá vojska podporovaná tanky, letadly, útočí na Prahu. Posíláme plamennou výzvu slavné Rudé armádě, potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojským pokoušejícím se dobýt Prahu. Praze se nedostává zbraní, Praha se nevzdá...

 

 
Praha volá spojenecké armády...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

 

Haló, haló, volá Praha, Praha volá spojenecké armády. Německé síly útočí na Prahu těžkými zbraněmi, tanky a letectvem. Voláme spojenecké bombardéry, hloubkaře proti německým armádním sborům směřujícím k Praze. Potřebujeme zbraně a střelivo. Praha volá spojenecká vojska pomožte nám co možná nejdříve.

 

Nacistům se nepodařilo rozhlas obsadit a redaktoři společně s techniky dokázali během Pražského povstání vysílat z různých míst, které se jednotkám SS nepodařilo vypátrat. Boje o rozhlas skončily v noci z 8. na 9. května 1945. Takže nikoliv 5. května, jak lže Kolář a jeho extremisté!  A to už na kraji Prahy byla Rudá armáda a nacisti prchali směr Plzeň!

V Plzni se dočkali.

Ne všude na území ale vypadala situace tak vypjatě. Moravou se zvolna prodíraly ze dvou směrů jednotky Rudé armády, na severu za účasti Československého armádního sboru, zdola pak Sověti s Rumuny. Do Plzně přicházeli Američané a podle hlášení rozhlasu to bylo takto:

 
Hovoří Plzeň...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

 

Hovoří Plzeň, Plzeň hovoří. Přestřelka která trvá je přestřelka amerických tanků vůči malé skupině německých, drzých okupantů. Buďte na svých místech, zachovejte klid a myslím, že během několika minut vám budeme moci hlásit, že přestřelka je ukončena a že skutečně se v Plzni už nenalézá žádné doupě těchto nenasytných německých bestií. Reprodukujeme dál gramofonovou hudbu.

 

Byl vydán rozkaz: generál Rybalko a Leljušenko, ihned vyrazit na pomoc Praze. I generál Ludvík Svoboda se svým vojskem nabral větší tempo. Přes nacistický odpor, kde stále v Protektorátu Čechy a Morava bojovala vojska "Krvavého Ferdinanda" - Ferdinanda Schörnera - polního maršála německého wehrmachtu za druhé světové války, oblíbence Adolfa Hitlera.

Položme si otázky: proč volala Praha o pomoc, když se údajně dokázala ubránit sama?

Kdo byl Vlasov?

Vážně Vlasov ochránil Pražany a jeho povstání?

 

Samozřejmě vše je nesmysl a podvod skutečných antiruských extremistů. Praze 4 nepomáhal Vlasov, který naopak pomoc odmítl, ale Buňačenko, Rusové a část ROA, odmítající poslouchat Vlasova. Problém nastal s Vlasovem. Všude se psalo "Vojska generála Vlasova", ale dnes je nutné naprosto přesně napsat, že to Vlasov nebyl a proč nesměl být součástí oslav osvobození: Heinrich Himmler Vlasova jmenoval velitelem ROA s hodností generálplukovníka a vyzval jej k zahájení výstavby prvních dvou divizí. A Adolf Hitler s tím souhlasil. Ale tvrdit, že za komunistů se o tom mlčelo, je lež. Zde je dokonce školní dějepis z tehdejší doby.

směry útoků nacistů a pohyb Vlasovců

 

Takže pokud Kolář a jeho rodina adoruje Vlasova a jeho vedení protože nenáviděl bolševiky, odpovězte si sami na kontextu Heinricha Himmlera - říšského vůdce SS a šéfa gestapa, zda ruský ministr oprávněně nazval Koláře tak, jak nazval. Vše napsané se dá ověřit. A urážky nás, co chceme, aby pseudodemokratičtí vůdci říkali pravdu a nic než pravdu jsou zločinem.

(I já se dopustil chyby a v popisu děsivé hrůzy války jsem toto nenapsal. Mohl bych přepsat, ale prostě je lepší svou chybu dodatečně doplnit, aby se to nestalo nevěrohodným. Bohužel i komunisti psali "Vlasovci", byť Vlasov pomoc odmítl.)

Ruská osvobozenecká armáda (ROA) generála Andreje Vlasova v květnu 1945 na pomoc Praze

 

 P.S.  Socha maršála Koněva se nemohla postavit v roce 1945, ale až po jeho smrti. Zemřel v roce 1973. Tvrzení, že by v roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk, odmítlo ruské velvyslanectví i Koněvova dcera Natalja. Podle českého historika Povolného byl Koněv od roku 1963 v důchodu (mimo službu) a jeho role při invazi byla tedy nulová. Koněvova reakce na vpád do Československa nebyla příliš nadšená. V roce 1970 si nepřijel do Československa pro titul hrdiny ČSSR, který mu udělila Husákova normalizační vláda. Podle českého historika Jiřího Fidlera „možná šlo o šok z okupace Československa. Rozčarování z intervence přiznávali i další penzionovaní maršálové a generálové.“ Tuto lež vymyslela až v roce 2018 Česká televize a nový pohled na dějiny Československa.

A přesně toto dovoluje extremistu a provokatéra Koláře nazvat ruským ministrem tak, jak ho nazval!