Proti ČT je tak vedena exekuce, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. Exekuci vede soudní exekutor z Nymburka Tomáš Pospíchal. Česká justice má „Vyrozumění o zahájení exekuce“ proti ČT k dispozici. Výše první donucující pokuty může dle ustanovení § 351 občanského soudního řádu činit až 100 000 Kč,“ vysvětlila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

 

Připomeňme, že dodnes Česká televize nezveřejnila začerněné platy mluvících hlav jako je Moravec a další, nezveřejnila smlouvy, za kolik proplácí kamarády a za podvody byl 2. 10. 2020 — Generální ředitel České televize Petr Dvořák zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU).

Neuvěřitelné!

 

Unií obhájců (UO) se již v roce 2017 obrátila se žádostí na ČT o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. ČT odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná. Nařídil proto do 15 dnů část informací poskytnout a u části lépe vysvětlit své rozhodnutí.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ uvedl advokát a člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

 

 

Ta drzost je stále: kam až veřejnoprávní nenávistná televize zajde?

Nenávistné zvratky a urážky Václava Moravce: mediální radní jsou podržtašky, barbaři a polovzdělaní lidé!

Známe platy na Pražském hradě: a Václav Moravec s vykutálenými vysavači v Čt?