Tato slova pronesl prezident Miloš Zeman a  mířil jimi zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky… Doslova řekl: „První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč.“

 

Okamžitě byl v jedovatých slinách pražské kavárny rasista, xenofob a hulvát, co nazývá islám anticivilizací. Jaké přízvisko nyní dostane ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy (UK) Aleš Gerloch, který šokoval ústavní soudce v podstatě stejným významem svých vět, když si dovolil v reprezentativních prostorách Vlasteneckého sálu pražského Karolina prohlásit,  že do ústavy by se měl vrátit "národ" jako základní pojem státnosti?

Ta drzost, když chce občan Česka Ústavu, v níž by mělo být jasně definováno, že národ je státotvorný prvek; bez českého národa by nebyla suverénní Česká republika. Dnes ústava začíná slovy, že Česká republika je svrchovaný stát. Mohl by zde být vložen článek: ČR je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních menšin a entit, které jsou s ním spjaty... Aleš Gerloch tím měl na mysli, že toto sepětí je podle něho institut státního občanství....

A jaký tedy bude mít vliv příchod odlišné islámské kultury na naše základní práva a svobody? Právník Gerloch k tomu uvedl příklad; věhlasný lékař Paracelsus (narodil se ve Švýcarsku v roce 1493 pod vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim; byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství), tvrdil, že jen množství rozhodne, zda je látka lékem, nebo jedem...

A to platí i nyní; Evropa si nemůže dovolit miliony imigrantů, které by každý rok přicházely, čímž by zničily to, co celá  Evropa od 18. století vytvářela, resp.  rovnost občanskou, rovnost před zákonem, sekulární stát, jenž by oddělil právo od náboženství, jelikož jde o dva rozdílné systémy. A kdo chce žít trvalé v Evropě, musí to respektovat a ne naopak...

Tak nám to na starém kontinentu, potažmo v Německu houstne a černá se od běženců, jichž je na západ od Česka přes dva miliony, z nichž cca polovina politický azyl dostala, nicméně přes 600 tisíc ho nedostalo a má být deportováno zpět. Jak a kam? Navíc, pokud  budou deportace neúspěšných žadatelů ze severní Afriky probíhat stejným tempem jako nyní, tak jen Severnímu Porýní-Vestfálsku to prý bude trvat nejméně dvacet let, než se jí podaří vrátit tisíce uprchlíků, ale za jakou cenu...? .http://pravyprostor.cz/bestialni-vrazda-marie-ladenburger-nesmi-pry-byt-zneuzita-k-demagogii-a-konspiracni-propagande-proti-uprchlikum/

Jejich návrat pouze letecky totiž ze všech sil blokují především severoafrické země jako Alžírsko, Maroko, Tunisko a další. Že by to nebyli kvalitní pracovníci, jež by zvedli ekonomiku oněch zemí? Jak je možné, že stát odmítne vzít zpět své občany, resp. běžence? Budou tentokrát sankce směrovány ne na Rusko, ale využije německá vláda hospodářského nátlaku pro změnu na tyto africké země, které se obrátily zády ke svým občanům, kteří tak zůstanou jako zátěž v Německu...? Jak to, že nelegálně je Německo přijmout muselo, ale legálně je jejich africkým zemím vrátit nemohou, nebo jen velmi komplikovaně...? Prostě pozdě bycha honit...

„Odmítnuté azylanty můžeme do Maroka a Alžírska posílat výhradně linkovými lety jejich národních leteckých přepravců, nikoli chartery. Ty aerolinie však berou do jednoho letadla jen jednoho až dva navrátilce,“ řekla Hannelore Kraftová, premiérka Severního Porýní-Vestfálska. Pozdě... Západní Evropa je zdá se ztracená a s lidmi jako Hollande, Merkel či Obama nemá šanci se invazi běženců ubránit, zvláště když byli do EU v podstatě pozvaní, aby jejich zásluhou nejbohatší země sedmadvacítky vyřešili nejen představy o zvýšení porodnosti, ale také aby nahradili třeba na nepopulárních pracovních místech popeláře, kopáčů kanálů atd... http://www.rukojmi.cz/clanky/2285-proc-afrika-nechce-zpatky-sve-bezence-jimz-jsme-meli-otevirat-sva-srdce-a-podekovat-za-ne-ze-by-mel-serge-bokwango-z-osn-pravdu-ze-jde-o-vyvrhele-a-odpad-ktereho-se-jejich-zeme-chtely-zbavit

Nebudu mluvit o neexistujícím Schengenském prostoru, ani o stovkách kilometrů nových plotů z ostnatých drátů a bezpečnostních zdech, pomlčím rovněž o lidských hnojištích, říkejme jim ghetta uprchlíků; je tady další a mnohem závažnější problém, o němž Aleš Gerloch hovořil jen obecně, když se zmínil o hrozících kulturních odlišnostech; je-li řeč o sňatcích dospělých mužů s dětmi, v tom má třeba již zmíněné Německo jasno: Nepovoluje je. Ovšem pozor; padla kosa na kámen; co rozhodne imám, to je svaté, jako islámské právo šaría. Co není zakázáno, to se smí, resp. protože takové sňatky Německo neuznává, nemůže je ani trestat.

Jsou to spojené nádoby - Německo přijalo v 60. letech statisíce tureckých gastarbeitrů, dnes se jejich počet zvýšil na skoro dva miliony, které se zbavily chudoby, ne však islámského práva šaría... Turecký ústavní soud se nedávno zaobíral případem v němž se argumentovalo tím, že sex s dítětem v případě jeho souhlasu není zneužíváním, ale normálním sexuálním stykem. Ústavní soud s argumentaci souhlasil a převážná část soudců odhlasovala zrušení trestnosti sexuálních praktik s dětmi, které by mělo vstoupit v platnost 23. prosince 2016... http://www.rukojmi.cz/clanky/2308-kdyz-imam-rozhodne-ze-muslim-muze-vstoupit-do-manzelskeho-svazku-s-ditetem-nejede-pres-to-vlak-prestoze-takove-snatky-pravni-rad-nemecka-neuznava-nemuze-je-ani-trestat

Co učinil Prorok Muhammad, to je svaté a o tom se nediskutuje. Chadídža byla Muhammadova první manželka. S ostatními se oženil až po její smrti. Některé z těchto žen byly vdovy po bojovnících z bitev. Další byly dcery jeho blízkých spojenců a kmenových vůdců. Měl celkem čtrnáct manželek a otrokyň. Včetně Aiši; zaslíbena mu byla ve věku svých 6 let, v 9 letech došlo k jejich pohlavnímu styku, prý nikoli však kvůli sklonům k pedofilii, ale proto, že to “přikázal sám Alláh”. Prorok Muhammad to sám zdůvodnil docela lakonicky, když řekl, že mu Aiša byla ukázána dvakrát ve snu. Viděl anděla nesoucího kus oblečení, po odkrytí v něm byla Aiša. Prorok si tedy řekl, že pokud je to od Alláha, pak se to musí stát.

A je zde totiž další kámen úrazu, doslovně; naprosto neuvěřitelný rozsudek vynesl rakouský Nejvyšší soud v odvolacím řízení v trestní kauze iráckého uprchlíka Amira A, který vloni v prosinci navštívil na popud rakouských sociálních služeb městský bazén ve Vídni, aby se v rámci integrace seznámil se životem běžných Rakušanů. Program na integraci zastřešuje rakouské ministerstvo vnitra ve spolupráci s rakouským neziskovým sektorem a státní sociální službou.

Tomu neuvěříte: Rakouský soud zrušil rozsudek nad Iráčanem, který znásilnil 10-letého chlapce v bazénu. Prý si nemusel být vědom toho, že chlapec nechce být znásilněn! http://www.rukojmi.cz/clanky/3069-tomu-neuverite-rakousky-soud-zrusil-rozsudek-nad-iracanem-ktery-znasilnil-10-leteho-chlapce-v-bazenu-pry-si-nemusel-byt-vedom-toho-ze-chlapec-nechce-byt-znasilnen
 

Nyní si připomeňme názory významných politiiků, jejichž slova by měla být vytesána do kamene. Senátor Jaroslav Doubrava míní, že by se přistěhovalci z Afriky a Blízkého východu měli bez lítosti vracet zpět, v krajním případě potápět jejich lodě či po nich střílet, protože chtějí dle jeho názoru svou islámskou civilizací zlikvidovat Evropu. Za příliv imigrantů nesou dle něho odpovědnost USA, které rozvrátily Blízký východ. Své tvrzení obhajuje:

„Evropa tak obrovský příliv imigrantů nemůže zvládnout a uživit. Přichází většinou nevzdělaní a co horšího, nevzdělatelní, lidé bez jakékoli kvalifikace a tím i k jakékoli použitelnosti ve výrobním procesu. Jsou známy případy, kdy například v Německu dvacet let žijící muslimové stále neznají řeč. Vezměte prohlášení šéfa Islámského státu Bakar Bagdádího, když řekl „Islám nikdy nebyl náboženstvím míru. Islám je náboženství boje. Ať si nikdo nemyslí, že válka, kterou vedeme, je válkou Islámského státu. Je to válka všech muslimů… Je to válka muslimů proti bezvěrcům“. A jako povinnost muslimů řekl, že ji musí vést všude! Kde EU bere jistotu, že mezi imigranty nepřichází ti, pro které je uřezáváni hlav lidem oblíbenou kratochvílí…?“ https://www.youtube.com/watch?v=zzBZ6n-6m-w

Vzpomeňme si nyní rovněž zpochybňovanou autenticitu prorockých slov představitele Spojených národů Serge Boreta Bokwanga, (přestože informace byla zveřejněná například v New York Times), který Evropany varoval, marně:

"Afričané, jež nyní vidím v Itálii, jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli i sami sebe. Tito lidé vystupující po ulicích jako kramáři a slídící ulicemi měst za kořistí, v žádném případě to nejsou Afričani v Africe, bojující za obnovu a rozvoj svých zemí. Vzhledem k tomu se ptám sám sebe, proč Itálie a jiné evropské země a také arabské země dovolují a tolerují, aby se na jejich národních územích takové osoby zdržovaly. Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům z Afriky, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně. Pociťuji ale také silný vztek a stud vůči těm vládám v Africe, které tomuto masovému odchodu svého odpadu do Evropy také ještě napomáhají.“ https://www.youtube.com/watch?v=4GnjYSViSa4

Inu, kdyby dnes žil Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, byl švýcarský alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství, asi by pohlídal na nejjemnějších vahách, aby nebylo množství islámských běženců přes čáru a nenamíchali Evropě místo očekávaného léku, za který jsme jim dle českých petentů měli poděkovat, silnou dávku jedu zvanou islámské právo šaría, jelikož jsme opomněli, že národ je základní prvek státotvornosti...

PS: Rozzlobený maďarský premiér Viktor Orbán na summitu v Bruselu tvrdě zaútočil na německou kancléřku Angelu Merkelovou, kterou opět kritizoval kvůli migraci a plánu na přerozdělování běženců . Orbán se také vydal na válečnou stezku proti eurokratům a slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby zablokovat  systém, který 98 procent Maďarů odmítlo v národním  referendu na začátku tohoto roku. Trvá též na svém návrhu, aby unie zřídila na pobřeží Libye "gigantické uprchlické město", kam by Evropa vracela uprchlíky, kteří k jejím břehům dorazili ilegálně a kde by byly vyřizovány všechny žádosti afrických uprchlíků o azyl...

 

Zveřejněno se souhlasem autora