Vážení předsedové, jeden z nejstarších webů na českém internetu Skrytá Pravda (pod historickým názvem www.parat.webzdarma.cz, jehož začátky sahají až do konce minulého století) se připojuje k výzvě o neútočení a netříštění sil.

Lisabonskou smlouvou byly státy jako je Česká republika těžce poškozeny a voliči musí mít ve volbách skutečnou opozici. Ta dnešní je pouze kosmetická, protože mají všechny skoro stejný program a vizi: zrušení národních států, likvidaci národních kultur a tradic.

 

 

Jako potencionální voliči žádáme a vyzýváme vás, předsedy, ale i příznivce těchto stran, abyste na sebe přestali útočit, nebo se dokonce podrážet a aby se pro vás stal základem náš domov, náš stát a naše prosperita. Domov vždy byl, je, a bude tam, kde jsme se narodili, kde je naše maminka, tatínek, naše rodina, naše vlast. To neznamená, že nejsme součástí větší komunity jako je Evropa, či planeta Země. Ale domov, domov je vždy jenom jeden a základem je rodina, ve které jsme se narodili, byť někomu to ideálně dopřáno není.

 

Jmenovitě prosíme Tomio Okamuru, Václava Klause a Libora Vondráčka

web Skrytá Pravda bude základnou vašich názorů a prezentací, protože veřejnoprávní Česká televize stejně jako další mainstreamová média vás úmyslně vytlačují z mediálního prostoru, abyste nemohli své názory prezentovat a pevně věříme, že se k nám přidají další SLUŠNÁ média, kterým zaleží na našich, českých občanech a touto formou je vyzýváme.

My voliči, hledající skutečnou a čestnou opozici si nedovolíme vám doporučovat, jakou formou má spolupráce pokračovat. Výzvy budou různé, ale všechny společné, prosebné a zoufale hledající skutečnou opozici vládním stranám a jejich fiktivní opozici založené na pseudokauzách Čapích hnízd, udavačích a podobných zástupných reklamních výkřiků.

To společné a nepřekročitelné má základní atributy: odejít z Lisabonské smlouvy, konec diktátu nikým nevolených orgánů v Bruselu a prosperita České republiky!

Osobně si dovoluji předložit prozatímní název: "Pakt o vzájemném neútočení a pomoci při pozitivních návrzích".

Zda se před volbami více propojit jak navrhují jiní, či se pouze propojit v zájmu větší slyšitelnosti v masmédiích si absolutně nedovolím doporučit. Pouze z veřejných ohlasů vím, co my, občané chceme: opět návrat svobody a návrat před Lisabonskou smlouvu. Pokud to nepůjde, následovat Velkou Británii a úzce se s ní opět propojit jako rovný s rovným. A do voleb jít s tímto jasným programem, který vy všechny tři máte víceméně už dnes ve svých návrzích.

Potenciál všech tří stran je obrovský: důvěra k Evropské unii je v České republice po Velké Británii daleko nejmenší a pohybuje se mezi 33% - 39% občany, což jsou většinou ti, co z této spolupráce tyjí, dostávají dotace a žijí na úkor ostatních. Takže více jak 61% občanů České republiky by uvítalo vaše programy, pokud budou pozitivní a věrohodné!

A to je i obrovská výzva usilovat o 61% občanů nespokojených s Evropskou unií a diktátem Bruselu!

 

Závěrem dnešní výzvy, proč tři strany si dovolím citovat FRANTIŠKA PALACKÉHO A JEHO DĚJINY NÁRODA ČESKÉHO

Svatopluk rozděliv říši svou mezi tři syny, nejstaršímu Mojmírovi svěřil spolu vrchní moc nad mladšími bratry; že na smrtelném lůžku povolav syny před sebe, svazek tří prutů jednomu po druhém předložil a zlámati kázal: čehož když nemohli dovésti, rozvázav pruty, podal každému jeden z nich, jejž bez nesnáze zlámali. Užil prý toho příkladu starého, ale vždy významného, aby bratřím živě před oči předestřel potřebu svornosti vůbec, mladším pak i zvláště poslušenství naproti staršímu.

 Majitel historicky skoro nejstaršího webu na našem internetu  Petr Pokorný

 

 A zde ona výzva

Nechceme rozhodovat komu dát přednost. Zvažte prosím spolupráci

Vážení páni předsedové, vlastenci, občané,

letošní krajské a senátní volby ukázaly, že nepodaří-li se navázat fungující spolupráci relevantních pronárodně zaměřených subjektů SPD a Trikolóry, může se lehce stát, že po příštích sněmovních volbách bude hlas zdravého rozumu v české politice ještě slabší než dnes.

Výsledky krajských voleb ve středočeském kraji, kde se díky vzájemnému odebrání hlasů obě hnutí vzájemně vyšachovala a potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročilo ani jedno z nich, stejně jako výsledky senátních voleb, kde se díky vzájemné konkurenci nedostal ani jeden kandidát SPD a Trikolóry ani do druhého kola, by měly být pro obě hnutí dostatečným varováním.

Ve hře je totiž mnohem více než jen volební výsledky obou subjektů. Pokud by se k moci dostal tzv. demoblok vedený Piráty, byly by brzy zničeny nejen poslední zbytky naší státní suverenity, ale ohrožena by byla samotná existence našeho národa a státu. Jednou z cest, jak tomuto neblahému vývoji předejít, je dle našeho názoru dohoda obou vlasteneckých hnutí na společné kandidátce.

Jako voliči obou vlasteneckých hnutí se již nechceme rozhodovat komu dát přednost. Jsme přesvědčeni, že pokud by šla obě hnutí do podzimních voleb proti sobě, přineslo by to oslabení národních sil v české Sněmovně, které by se mohlo stát pro osvobození národa na delší dobu osudným.

Víme, že není snadné najít konsenzus pro společný politický postup u subjektů, které si za normálních okolností konkurují, jsme ale zároveň přesvědčeni, že tak jako se to podařilo našim ideovým odpůrcům, tak je třeba se o to pokusit i v táboře českých patriotů.

 

Zvažte prosím tuto možnost spolupráce a ve jménu příštích generací se pokuste překonat vzájemné animozity a sváry, které vždy v minulosti vedly k porážce našeho národa.

Dejte nám tolik potřebnou naději, aby se letošní rok stal rokem vlasteneckého vítězství.

My, čeští patrioté a vlastenci, vám v tom budeme rádi nápomocni.                                                                

PhDr. Petr Hampl, Ph.D. – sociolog, publicista a spisovatel
Mgr. Stanislav Novotný – předseda Asociace Nezávislých Médií
pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel – lékař, velitel Národní domobrany
Josef Nos – písničkář
MUDr. Alice Tomková – lékařka, pořadatelka setkání Vlastenců v Příčovech
Ladislav Větvička – publicista, bloger

 

Související

Pf 2021: BREXIT JE CZEXIT a nyní je řada na nás!

„Připravujeme možné vystoupení Česka z Evropské unie.“ prohlásila Vachatová z Trikolóry