Tak tohle je neveselé počtení pro všechny fanoušky otevřenosti a transparentnosti,jak ji virtuálně deklaruje a v roce 2014 slíbilo hnutí Žít Brno.

Na žádost kontrolního výboru zastupitelstva o poskytnutí uzavřených smluv k festivalu Meeting Brno,placeného z veřejných peněz a spolupořádaného městem,kterými by se osvětlilo, proč stojí na Moraváku černá stavba a na Svoboďáku byl ordinérní autobazar pod záštitou náměstka Hollana,takto odpovídá ředitelka festivalu v dresu Žít Brno Kateřina Tučková.

 

Kdo by neměl chuť číst až do konce,pak vzkazuje dvě věci:
1) Výběrová řízení nepotřebujeme,vše vzniká cestou osobních vazeb a známostí,
2) Tyto vazby jsou ve smlouvách "ošetřeny" doložkou mlčenlivosti,smlouvy proto nevydáme.

Hawk. Vymalováno. Za starých časů by se rozjela investigativní reportáž některých redaktorů brněnské MFDnes o klientelismu,ztracených penězích, neprůhlednosti a podivném pozadí celého projektu,to od nich nyní nejspíš čekat nelze.

A tak závěrem pro přiznivce otevřenosti trochu nostalgie z programu ŽB 2014: "Momentálně si Brno data schovává v zásuvce. Budeme iniciovat změnu této praxe a zveřejníme vše,co je ze zákona možné,a to přehledně a bez překážek".

Změna nastala ale bohužel opačným směrem.Sorryjako.
---------------------------------

Vážený pane předsedo,

Váš mail mě zastihl na dovolené v zahraničí, ale i když tu mám obtíže s připojením, chci Vám samozřejmě za Meeting Brno, z.s. poskytnout vyjádření v termínu, který umožní konat kontrolnímu výboru jeho činnost, neboť na dobrých vztazích s městem a na jeho občanech nám záleží - ostatně proto jsme s kolegy festival vůbec před dvěma lety začali organizovat.

Předně potvrzuji, že jsme se na festivalu Meeting Brno 2017 pořadatelsky spolupodíleli s TIC Brno.

Pokud jde o smlouvy, které Meeting Brno, z.s. uzavírá se svými partnery, v některých je skutečně sjednán závazek mlčenlivosti. Avšak i pro ty případy, kde by případně závazek mlčenlivosti sjednán nebyl, cítíme se s odkazem na dobré vztahy s našimi partnery povinováni zachovat důvěrný charakter uzavíraných smluv, a v neposlední řadě jsme u některých smluv vázáni zákonem na ochranu osobních údajů.

Meeting Brno, z.s. nemá žádný důvod nesouhlasit se závazkem mlčenlivosti, pokud jej partner do návrhu smlouvy uvede.

Spolek jakožto nezisková organizace, plně závislá na finanční podpoře partnerů, fakticky není v takové pozici, aby svoje dodavatele či partnery vybíral na základě výběrového řízení, a především - ani mu to není zákonem uloženo.
Zpravidla tedy partnerství vzniká na základě doporučení či osobních vazeb, kdy spolek partnera kontaktuje s návrhem na spolupráci, nebo (méně často) potenciální partner spolupráci navrhne. Velmi časté je, že konkrétní forma, možnosti a rozsah spolupráce se formulují až později, třeba dokonce i v průběhu posledních příprav nebo i době konání festivalu. Tak, jak to na jedné straně partneři a na druhé straně malý počet členů spolku zvládají (zde bych poznamenala, že nejsme žádná "instituce", ale spolek skládající se z šesti členů, kteří vykonávají všechnu práci na festivalu s mezinárodní účastí často na úkor svého osobního času).
Přičemž Meeting Brno, z.s. je otevřen všem formám spolupráce, které podporují účel založení spolku a neodporují našemu etickému kodexu.

Z finanční rozvahy, o kterou jsem požádala naši účetní (zašle Vám ji v příštích dnech), je zřejmé, že finanční náročnost akce Meeting Brno je opravdu značná. Pouze díky spolupráci a ochotě partnerů, včetně Statutárního města Brna, je možné uskutečnit akci mezinárodního významu v takové podobě, jako tomu bylo letos. Této spolupráce si velmi vážíme a doufám, že po vyjasnění současných záležitostí v ní budeme i nadále pokračovat, neboť nám jde, domnívám se, všem o společný cíl - nabídnout občanům Brna seriózní kulturní a intelektuální podněty a představit ho zahraničním návštěvníkům jako myšlenkově otevřené, moderní město.

Vážený pane předsedo, snad jsem zodpověděla Vaše dotazy dostatečně, abyste mohl pokračovat v činnosti, přičemž dodávám, že do 21. 8. budu stále většinou v horách mimo signál, a proto v případě nutnosti prosím, abyste mailoval i na adresy mých kolegů (viz. adresáti).

S pozdravem,
Kateřina Tučková,
programová ředitelka festivalu Meeting Brno

 ODS Brno