Jaké kroky Evropská unie ještě udělá, abychom uprchlíky a migranty museli přijímat? Vezme nám všechny nástroje kontroly?

Rada Evropy , Avenue de l'Europe F-67075 Štrasburk Cedex, Francie - Tel. +33 (0) 3 88 41 20 00

 

Strasbourg

Zpráva, připravená před rokem nezávislým expertem pro Radu Evropy teprve nyní nabývá na svém obludném významu! Pozorně čtěte!

 

PRÁVA DÍTĚTE PRÝ NEJSOU ZACHOVÁNA

Dítě a jeho opatrovník by měli souhlasit s hodnocením věku, což je případ pouze v 26 ze 37 zkoumaných zemí.

Dítě by mělo mít právo odmítnout účast, zejména při lékařských vyšetřeních.

 Jako hlavní zásada by měla být chybová tolerance ve věku vždy použita ve prospěch osoby: měl by být považován za dítě.

 

A nemělo by zapadnout: „Tvrdit, že padesát syrských dětí představuje bezpečnostní riziko, je naprosto absurdní. V Česku už minimálně tisícovka Syřanů žije, jen o nich nevíte,“ řekla na tiskové konferenci lékařka česko-syrského původu Samira Sibai.

 

Takže zdůrazněme:  pokud není důkaz, že osoba je dospělá, žadatelé o azyl, kteří tvrdí, že jim je méně než 18, mají dostat důvěru a mají být považováni za mladistvé. S odůvodněním, že testy mohou být “pro děti stresující,” zpráva doporučuje, aby k testům došlo jen tehdy, “pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.”

Paní europoslankyně Šojdrová jde vybírat děti, ale ty se nebudou moci testovat na věk, protože pro ně je to stresující, jak uvádí Rada Evropy. Vážně z nás nedělají idioty?

 

 

Na začátku září svět obletěl případ afghánského muže, který zavraždil německou studentku a tvrdil, že je mladistvý, ačkoliv se potvrdilo, že v době příchodu do Německa byl již dospělý.

Lékařské testy ve Švédsku, ke kterým úřady přistoupily po dvou vraždách, které spáchali údajní mladiství, odhalily, že drtivá většina tzv. dětí o svém věku lže. Ze 1481 testovaných údajných dětí, které podstoupily test magnetické rezonance kolenního kloubu a rentgen zubu moudrosti, jich 86 procent byli dospělí. A toto zjištění je třeba zlikvidovat jako identifikace kriminálních činů na jednotlivá etnika a majoritu!

  zpráva v originále

 Psali jsme

Vousaté desetileté siroty matičky Šojdrové - i zželelo se matce milých dítek...

Pane Babiši, neodmítejte nabídky Šojdrové a občanů o sirotky, či dočasně odložené děti. (Otevřený dopis odeslán)